Oxycodon: bijwerkingen, dosering, alcohol en autorijden

Oxycodon: bijwerkingen, dosering, alcohol en autorijden Wat is oxycodon en wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Oxycodon is een morfineachtige pijnstiller of opiaat. Oxycodon heeft een sterke pijnstillende werking; het wordt daarom voorgeschreven bij hevige pijn. Oxycodon is er in twee varianten: OxyNorm en OxyContin. Oxycodon kan kortdurend maar ook jarenlang gebruikt worden bij pijn. Als je dit middel gedurende meerdere weken gebruikt, bestaat er kans op lichamelijke gewenning. Het is dan onverstandig om abrupt te stoppen met oxycodon. Je kunt beter geleidelijk met oxycodon stoppen, teneinde ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Oxycodon kan allerlei bijwerkingen hebben. De belangrijkste bijwerkingen zijn sufheid, obstipatie (verstopping), maag- en darmklachten, duizeligheid en jeuk en galbulten.
Oxycodon / Bron: GeoTrinity (Wikimedia Commons), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Oxycodon / Bron: GeoTrinity (Wikimedia Commons), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Wat is oxycodon?

Oxycodon behoort tot de groep geneesmiddelen welke morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd en het is reeds sinds 1917 bekend. Het geneesmiddel heeft een sterke pijnstillende werking en het wordt voorgeschreven bij hevige pijn. Het gebruik wordt beperkt tot die gevallen waarbij de niet-opioïde pijnstillende middelen (analgetica) niet kunnen worden toegepast. Oxycodon is er in twee varianten:
 • OxyNorm®, dat is een pijnstiller met een snelle afgifte. Deze morfine werkt snel, maar de werking houdt dan ook minder lang aan.
 • OxyContin®, dat is een pijnstiller met een gereguleerde afgifte. Deze werkt minder snel, maar het werkt daarna wel continu.

Wat is de toepassing?

Oxycodon wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige, hevige pijn, die alleen goed te behandelen is met opioïde pijnstillende middelen (opioïde analgetica).

Indicaties:
 • Voor ernstige pijn bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
 • Voor ernstige pijn na een operatie.
 • Voor matige tot ernstige pijn bij kankerpatiënten.

Werking

 • Hoe het werkt: Oxycodon bindt aan mu (µ)-, kappa (κ)- en delta (δ)-opiaatreceptoren om pijn te verlichten.
 • Kracht: Het is tweemaal krachtiger dan morfine en wordt beter opgenomen via de mond, neus en rectum.
 • Toepassing: Werkt bij verschillende soorten pijn, zoals somatische (lichamelijke), viscerale (orgaan-) en neuropathische (zenuw-) pijn.

Geschiedenis

Oxycodon werd in 1916 ontwikkeld en een jaar later door Merck in Darmstadt onder de naam Eukodal als pijnstiller en hoestonderdrukker op de markt gebracht. Het is een semi-synthetische opioïde, gemaakt van een natuurlijk opiaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Adolf Hitler regelmatig oxycodon-injecties van zijn persoonlijke arts Theo Morell.

Wanneer mag je oxycodon niet gebruiken?

Wanneer je allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel aanwezig zijn, moet je dit middel niet gebruiken. Andere contra-indicaties zijn:
 • een ernstig vertraagde ademhaling —ook wel ademhalingsdepressie genoemd—, een toestand waarbij er te weinig zuurstof en/of te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is.
 • een ernstige chronische longaandoening met belemmerde ademhaling, cor pulmonale of bij acute, ernstige bronchiale astma;.
 • een verlamming van de darmen (paralytische ileus);
 • acute buikklachten of een vertraagde maaglediging.

OxycodonOxycodon

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?

Je moet in de volgende gevallen extra voorzichtig zijn met dit middel (en voor gebruik een arts raadplegen). Als je:

Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Dit geneesmiddel kan de volgende bijwerkingen hebben:

Zeer vaak (> 10%)


Vaak (1–10%)


Soms (0,1–1%)

 • droge huid;
 • desoriëntatie;
 • euforie;
 • agitatie;
 • stemmingsveranderingen;
 • hallucinaties;
 • nachtmerries;
 • visusstoornissen (stoornissen in het zien);
 • miosis (vernauwing van de pupillen);
 • vertigo (draaiduizeligheid);
 • palpitaties of hartkloppingen (als ontwenningsverschijnsel);
 • syncope (flauwvallen);
 • vasodilatatie (het verwijden van de bloedvaten door de daar aanwezige spieren);
 • convulsies (het oncontroleerbare en onvoorspelbare samentrekken van de spieren);
 • paresthesie (een stoornis in de gevoelssensatie);
 • spiertrekkingen;
 • smaak- en spraakstoornis;
 • amnesie (geheugenverlies);
 • hypertonie (verhoogde spierspanning);
 • hypo-esthesie (verminderen van de oppervlakkige gevoeligheid);
 • dorst;
 • dehydratie (uitdroging);
 • urineretentie (een ophoping van urine in de blaas omdat men niet meer kan plassen of slechts kleine beetjes);
 • oedeem (een overmatige ophoping van vocht);
 • stijging van leverenzymwaarden;
 • dysfagie (problemen of moeilijkheden bij het slikken);
 • gastritis (maagslijmvliesontsteking);
 • oprispingen;
 • flatulentie (winderigheid);
 • maagdarmstoornissen;
 • ileus (darmobstructie);
 • de hik;
 • rillingen;
 • verminderd libido;
 • erectiestoornis;
 • hypogonadisme (onvoldoende functie van de geslachtsklieren; eierstokken bij de vrouw en testikels bij de mannen);
 • algehele malaise;
 • ademhalingsdepressie; en
 • lichamelijke afhankelijkheid.

Galbulten op de rug / Bron: DLdoubleE, Wikimedia Commons (Publiek domein)Galbulten op de rug / Bron: DLdoubleE, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Zelden (0,01–0,1%)


Frequentie onbekend

 • allergische reacties;
 • anafylaxie;
 • tandbederf;
 • (orthostatische) hypotensie (orthostatische hypotensie = bloeddrukdaling bij het opstaan);
 • spasmen van de galwegen of urethra (urinebuis);
 • cholestasis (het ophouden van de galvloed);
 • amenorroe (niet optreden van periodiek menstrueel bloedverlies in de fertiele levensfase);
 • agressie (vooral bij hoge doseringen); en
 • hyperalgesie (verhoogde gevoeligheid voor pijn).

Alcohol en oxycodon / Bron: Istock.com/karelnoppeAlcohol en oxycodon / Bron: Istock.com/karelnoppe

Kun je alcohol drinken bij het gebruik van oxycodon?

Alcohol versterkt het versuffende effect van oxycodon. Daarom is het verstandig om het drinken van alcohol te staken of te beperken. In het geheel geen alcohol drinken heeft de voorkeur.

Kun je autorijden als je oxycodon gebruikt?

Wanneer je oxycodon gebruikt, kan het gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen vanwege de bijwerkingen, zoals sufheid, sedering, verwardheid en duizeligheid. De eerste twee weken dat je dit medicijn gebruikt mag je niet autorijden. De ervaring leert dat na 2 weken de meeste mensen voldoende gewend zijn geraakt aan de effecten. Na twee weken mag je weer autorijden, indien je geen last meer hebt van de bijwerkingen.

Oxycodon kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen zie je dan vaak een gele waarschuwingssticker op de verpakking. Let erop dat de effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid elkaar versterken. Rijd geen auto als je twee of meer van deze middelen die effect hebben op de rijvaardigheid gebruikt.

Kun je oxycodon gebruiken in de zwangerschap of bij borstvoeding?

Als je zwanger bent, zwanger denkt te zijn, de wens hebt om zwanger te worden of als je borstvoeding geeft, dan moet je contact opnemen met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt. Indien mogelijk moet je dit middel vermijden tijdens de zwangerschap. De bijsluiter vermeldt dat gegevens over het gebruik van oxycodon door zwangere vrouwen beperkt zijn. Voorts wordt opgemerkt:

 • "Oxycodon passeert de placenta en komt zo in de bloedcirculatie van de baby. Langdurig gebruik van oxycodon tijdens de zwangerschap kan bij de pasgeborene ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Het gebruik van oxycodon tijdens de bevalling kan verminderde ademhaling bij de baby veroorzaken."

Oxycodon mag je niet innemen als je borstvoeding geeft. Dit komt doordat oxycodon wordt uitgescheiden in de moedermelk en ademhalingsproblemen en sufheid kan veroorzaken bij pasgeborenen.

Misselijkheid als ontwenningsverschijnsel bij het stoppen van het gebruik van oxycodon / Bron: Istock.com/CentralITAllianceMisselijkheid als ontwenningsverschijnsel bij het stoppen van het gebruik van oxycodon / Bron: Istock.com/CentralITAlliance

Kan er gewenning optreden?

Verslavingsrisico

 • Gewenning: Het kan verslavend zijn.
 • Risico: Bij kortdurend gebruik is het risico minimaal, maar bij langdurig gebruik of recreatief gebruik kan het risico op verslaving tussen 3 en 25% liggen.

Gewenning bij langdutig gebruik

Oxycodon kan (bij langdurig gebruik) tot gewenning leiden. Dit betekent dat er een steeds hogere dosering nodig is om de pijn onder controle te houden. Langdurig gebruik kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. Indien je abrupt stopt met de behandeling, dan kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden. Daarom is het raadzaam om de dosis geleidelijk af te bouwen als je gaat stoppen met dit middel, teneinde ontwenningsverschijnselen te voorkomen. De volgende ontwenningsverschijnselen kunnen optreden:

Wanneer dit middel volgens voorschrift wordt gebruikt bij chronische pijn, dan is het risico op lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid beduidend minder en moet dit worden afgewogen ten opzichte van de mogelijke voordelen. Dit is een onderwerp om goed met je arts te bespreken.

Wat is de dosering?

De dosering wordt door de (behandelend) arts individueel vastgesteld. Kijk daarom voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek (op de verpakking).

Overdosering van oxycodon

Symptomen

Symptomen van een overdosering oxycodon zijn:
 • Misselijkheid en braken
 • Moeite met ademhalen (vooral bij ouderen en verzwakte mensen)
 • Verminderd bewustzijn (van sufheid tot coma)
 • Kleine pupillen
 • Lage lichaamstemperatuur
 • Langzame hartslag
 • Spierzwakte
 • Hallucinaties
 • Vocht in de longen
 • Lage bloeddruk
 • Shock

Behandeling

Behandeling van een overdosering oxycodon:
Ernstige overdosering (coma of ademhalingsproblemen):
 • Volwassene: Naloxon 0,4–2 mg via een ader, zo nodig elke 2-3 minuten herhalen.

Minder ernstige overdosering (maar met ademhalings- of bloedsomloopproblemen):
 • 0,2 mg naloxon via een ader, zo nodig gevolgd door 0,1 mg elke 2 minuten.

Observeer de patiënt nog minstens 6 uur, of 8 uur bij vertraagde afgifte oxycodon. Bij lichamelijk afhankelijke patiënten kan abrupt stoppen pijn en ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Lees voor gebruik altijd de bijsluiter!

Lees verder

© 2014 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Oxycodon: morfineachtige pijnstiller voor ernstige pijnOxycodon: morfineachtige pijnstiller voor ernstige pijnPijn kan in verschillende soorten optreden. Veel pijnsoorten kunnen gelukkig met betrekkelijk onschuldige middeltjes wor…
Oxycodon; krachtige pijnstiller met verslavende werkingOxycodon; krachtige pijnstiller met verslavende werkingOxycodon is een pijnstiller die verstrekt wordt in bepaalde situaties zoals na een operatie. Maar ook aan terminale pati…
Oxycodon bij chronische, postoperatieve en oncologische pijnOxycodon bij chronische, postoperatieve en oncologische pijnOxycodon behoort tot de sterkste pijnstillers en lijkt qua werking op morfine. Het middel wordt voorgeschreven bij zeer…
Werking, bijwerkingen en fabels rond morfine als opioïdWerking, bijwerkingen en fabels rond morfine als opioïdMorfine is een sterke pijnstiller die valt onder de groep opioïden of morfine-achtigen. Het wordt gebruikt om hevige pij…

Camouflageverf met ziekmakend chroom-6nieuws uitgelichtCamouflageverf met ziekmakend chroom-6In NAVO-depots en andere legerwerkplaatsen op Nederlands grondgebied is gewerkt met camouflageverf waarin chroom-6 verwe…
Ooglaseren in het buitenlandOoglaseren in het buitenlandVeel mensen denken erover om hun ogen te laten laseren. Een veelgehoord bezwaar om het niet te doen is de prijs. In het…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Patrick Ireland, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Farmacotherapeutisch Kompas. Oxycodon. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/o/oxycodon (ingezien op 1-6-2024)
 • http://www.antoniusziekenhuis.nl/1822865/1850369/Pijnbestrijding_kanker2.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 september 2014)
 • http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Medicijnen/oxycodon.aspx?mId=10698&rId=953 (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 september 2014)
 • http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h109545.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 september 2014)
 • https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/o/oxycodon.asp (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 september 2014)
 • Wikipedia. Oxycodon. https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxycodon#Werking_en_doseringen (ingezien op 1-6-2024)
 • www.ervaringen.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 september 2014)
 • Afbeelding bron 1: GeoTrinity (Wikimedia Commons), Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 2: Andrey Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: DLdoubleE, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/karelnoppe
 • Afbeelding bron 6: Istock.com/CentralITAlliance
Reacties

Wi, 16-09-2018
10 jr Oxynorm 5x20 Mg. Per dag gebruikt, in Drie maanden zonder problemen afgebouwd.
Nu een maand later hoge bloeddruk.
Altijd een lage, en nog nooit een hoge bloeddruk gehad,
Nu dus wél!
met gemiddelde onderdruk van 106 en een polsslag van 108.
Kan dit een nareactie zijn?
Vrouw 65 plus. Reactie infoteur, 17-09-2018
Oxynorm kan voor verlaging van de bloeddruk zorgen. Zodra je stopt met dit middel, kan de bloeddruk weer stijgen. Bespreek dit met uw huisarts.

Coby, 21-07-2018
Heb mijn schouder op 2 plaatsen gebroken. Kreeg oxycodon mee, 2 dozen vol en een doos met snelwerkende oxycodon. Ik werd er erg beroerd van na 2 x een tablet genomen te hebben.
Gelukkig had ik in Spanje voor €2,50 een doosje met paracetamol + codeïne gecombineerd gekocht. Geen probleem en het hielp.
Wat ik niet begrijp is dat je meteen zoveel pillen tegelijk meekrijgt. Beter is een paar tabletten uitproberen, Kun je er niet tegen, vraag een andere pijnstiller. Dit werkt kostenbesparend. Reactie infoteur, 23-07-2018
Als we de kosten in de gezondheidszorg omlaag willen brengen, dan valt hier inderdaad nog wat te besparen.

Jolanda, 03-01-2017
Ik heb een week 2x 5 mg oxycodon geslikt met 1000 paracetamol erbij. Nu ben ik ermee gestopt en verlies ik wat bloed en ben wat misselijk. Kan dat hiervan komen? Reactie infoteur, 06-02-2017
U kunt dit het beste voorleggen aan de apotheker.

Rob Poeser, 05-05-2016
Geachte lezer.
Ik gebruik oxycodon 30 mg tegen de rugpijn maar ook alprazolam en levetierachatan tegen epelepsie.
Sinds kort 3 a 4 weken blijf ik maar m, n neus snuiten elke dag zo om de 15 minuten en krijg ik last van slaperigheid en sufheid.
Is er iemand die deze verschijnselen ook heeft en weet waardoor dit komt?

Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank. Reactie infoteur, 28-05-2016
Slaperigheid komt vaak voor als bijwerking van het gebruik van oxycodon. De kans hierop is het grootst als u net begint met het gebruik van de tabletten of als uw dosis wordt verhoogd, maar dit effect zou na een paar dagen moeten verdwijnen, zo vermeldt de bijsluiter van oxycodon. Ongeveer 1 op de 100 mensen kan last krijgen van een loopneus.

Alprazolam werkt rustgevend en ontspant de spieren. Het maakt ook suf. Het wordt gebruikt bij angst en gespannenheid. Slaperigheid en sufheid komen zeer vaak voor als bijwerking alprazolam. Er zijn ook middelen die het versuffende effect van alprazolam versterken:
- slaap- en kalmeringsmiddelen
- middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica)
- middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva)
- bepaalde sterke pijnstillers (bijv. opiaten zoals morfine).

Het kán dus zijn dat oxycodon dit effect versterkt.

Levetiracetam brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust. Het wordt gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen. Ook dit geneesmiddel kan bijwerkingen geven, waaronder slaperigheid. Sommige van deze bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid kunnen in het algemeen meer voorkomen aan het begin van de behandeling of bij het verhogen van de dosering. Deze effecten verminderen echter in de tijd.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Spierenburg, 11-12-2015
Mag je kamagra of viagra gebruiken als je oxycodon hci lannacher gebruikt? Reactie infoteur, 14-12-2015
Oxycodon kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende: http://goo.gl/ZHszvp. Twijfelt u eraan of een wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 01-06-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.