InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Vitamine B12 tekort symptomen, klachten, oorzaak, voeding

Vitamine B12 tekort symptomen, klachten, oorzaak, voeding

Vitamine B12 tekort symptomen, klachten, oorzaak, voeding Vitamine B12 tekort symptomen. Een andere naam voor vitamine B12 is 'cobalamine'. Vitamine B12 heeft in het lichaam een aantal belangrijke functies. Vitamine B12 wordt opgenomen in het laagste gelegen gedeelte van de dunne darm, 'ileum' genoemd. Een vitamine B12-tekort kent velerlei oorzaken. De meest voorkomende oorzaak van vitamine B12-deficiëntie is onvoldoende absorptie (opname). Een vit. B-12 tekort kan leiden tot bleekheid, algehele zwakte en vermoeidheid (moeheid). Patiënten kunnen bij een vitamine B-12 tekort jarenlang last hebben van deze en andere onverklaarde lichamelijke en psychische klachten. Periodieke vitamine B12-injecties kunnen uitkomst bieden. Reguliere artsen schrijven het voor bij vitaminegebrek door een verminderde opname van vitamine B12 en bij een bepaalde vorm van bloedarmoede (megaloblastaire anemie). Een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur veroorzaakt megaloblastaire anemie, waarbij het beenmerg rode bloedcellen produceert die groot en abnormaal zijn.

Vitamine B12 tekort symptomen


Vitamine B12

Een andere naam voor vitamine B12 is cobalamine. Vitamine B12 heeft in het lichaam een aantal belangrijke functies. Zo speelt vitamine B12 onder meer een belangrijke rol in de aanmaak van rode bloedcellen en zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel. Het speelt ook een rol in de cognitieve hersenfuncties zoals het geheugen en er is een relatie tussen de inname van vitamine B12 en de gezondheid van de botten. Een onopgemerkt en onbehandeld tekort aan vitamine B12 kan leiden tot bloedarmoede en blijvende zenuw- en hersenbeschadiging. Wanneer het menselijk organisme in het geheel geen vitamine B12 toegevoerd krijgt als gevolg van een vitamine B12-opnameprobleem, dan leidt het tekort tot percineuze anemie, oftewel kwaadaardige bloedarmoede.

Vitamine B12 wordt opgenomen in het laagste gelegen gedeelte van de dunne darm, ileum genoemd. Het kan alleen opgenomen worden door het lichaam, als het gekoppeld is aan het eiwit 'intrinsieke factor', ook wel intrinsic factor genoemd. Dit eiwit is een bestanddeel van maagsap en wordt geproduceerd door het maagslijmvlies. Een vitamine B12 tekort wordt ook wel aangeduid als vitamine B12 deficiëntie. Het is een onderschat probleem. Een vitamine B12 tekort kan verschillende oorzaken hebben.

Mogelijke oorzaken van een vitamine B12-tekort

Een vitamine B12-tekort kent velerlei oorzaken. De belangrijkste laten we de revue passeren. Vitamine B12-deficiëntie kan ontstaan wanneer mensen niet genoeg vitamine B12 tot zich nemen of wanneer het lichaam niet genoeg vitamine B12 absorbeert of opslaat.

Vitamine B12 voeding: in melk, eieren en kaas komt relatief veel vitamine B12 voor
Vitamine B12 voeding: in melk, eieren en kaas komt relatief veel vitamine B12 voor
Vitamine B12-tekort door onvoldoende inname vitamine B12
Vitamine B12-deficiëntie kan zich ontwikkelen bij mensen die geen dierlijke producten consumeren (veganisten/vegetariërs), en dit ook niet aanvullen met supplementen. In melk, eieren, kaas en de meeste vleessoorten komt relatief veel vitamine B12 voor. Je kunt ook vleesvervangers gebruiken, ofschoon ze niet allemaal de onmisbare voedingsstoffen uit vlees en vis bevatten. Varieer daarom met vleesvervangers en beperkt je niet tot één soort. Geschikte vleesvervangers bevatten naast ijzer en eiwit vitamine B12 en/of B1. Wel bevatten veel vleesvervangers vaak (te) veel zout.

Voorts is bekend dat de consumptie van alcohol, evenals roken en het nemen van slaappillen, de behoefte aan vitamine B12 vergroot. Een ieder die regelmatig alcohol drinkt, slaapmiddelen neemt of rookt, heeft behoefte aan extra vitamine B12.

Vitamine B12-tekort door onvoldoende absorptie vitamine B12
De meest voorkomende oorzaak van vitamine B12-deficiëntie is onvoldoende absorptie (opname). De onderstaande omstandigheden kunnen leiden tot een ontoereikende opname.

Pernicieuze anemie
Pernicieuze anemie betekent letterlijk 'schadelijke bloedarmoede' en is een bepaalde vorm van bloedarmoede die ontstaat als gevolg van een auto-immuun gastritis, ook wel type-A-gastritis genoemd. Dit is een aandoening waarbij de slijmvlieslaag in de maag blijvend beschadigd kan raken doordat het afweersysteem de eigen cellen in de maag aanvalt. Hierdoor produceert de maag niet of nauwelijks het hierboven genoemde eiwit 'intrinsic factror', hetgeen noodzakelijk is voor een goede opname van vitamine B12 in de dunne darm. Een tekort aan intrinsic factor heeft tot gevolg dat vitamine B12 niet opgenomen kan worden door het lichaam.

Maagoperatie
Door een maagoperatie, waarbij een substantieel deel van de maag verwijderd wordt, kan het maagslijmvlies niet voldoende intrinsic factor aanmaken, waardoor vitamine B12 niet goed wordt opgenomen door de dunne darm.

Operatie van het ileum
Een operatie waarbij het laatste deel van de dunne darm operatief verwijderd is, of niet goed functioneert kan resulteren in een vitamine B12-tekort, aangezien vitamine B12 via de wand van het ileum door het lichaam wordt opgenomen.

Overige oorzaken vitamine B12-tekort
Andere mogelijke andere oorzaken van vitamine B12-deficiëntie zijn:
 • een overmatige groei van bacteriën in de dunne darm;
 • infectie met diphyllobothrium latum (vislintworm), als gevolg van opname van vitamine B12 door de worm;
 • malabsorptie (= verminderde opname van voedingsstoffen door dunne darm);
 • inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en proctitis (endeldarmontsteking), waarbij de ontstoken darm bepaalde voedingsstoffen onvoldoende opneemt en tekorten in het lichaam kunnen ontstaan;
 • sommige geneesmiddelen en medicijnen, zoals maagzuurremmers;
 • verminderde maagzuurproductie (vooral bij oudere mensen);
 • mogelijk spelen erfelijke factoren een rol: soms komt een B12-tekort bij meerdere personen in dezelfde familie voor.

Klachten en symptomen vitamine B12-tekort

Een vitamine B12 tekort ontstaat geleidelijk, aangezien het lichaam in staat is grote reservehoeveelheden vitamine B12 op te slaan. Onder andere de volgende symptomen kunnen optreden:
 • bleekheid, algehele zwakte en vermoeidheid (moeheid);
 • prikkelbaarheid;
 • slaperigheid;
 • licht in het hoofd;
 • moeite met concentreren, moeite zich dingen te herinneren;
 • gebrek aan eetlust;
 • kortademigheid en gewichtsverlies;
 • duizeligheid;
 • een versnelde hartslag;
 • een pijnlijke, branderige tong (of tintelingen op de tong); en
 • diarree;
 • bloedarmoede;
 • problemen met het zicht;
 • gehoorproblemen, zoals oorsuizingen (wat weer geprikkeld kan worden door te veel stress);
 • spierpijn, spierkrampen, krachtverlies in de spieren;
 • hoofdpijn/migraine;
 • afasie (taalstoornis).

Deze lijst van symptomen vitamine B12 tekort is niet uitputtend. Patiënten kunnen jarenlang last hebben van deze en andere onverklaarde klachten. Een vitamine B12-tekort heeft op den duur neurologische gevolgen, omdat het zenuwstelsel wordt aangetast. Patiënten kunnen klagen over tintelingen en een dof gevoel in handen en voeten en later over een zwaar gevoel en moeilijkheden met lopen. Ze kunnen last krijgen van coördinatieproblemen en er kunnen psychische stoornissen zoals een psychose of depressie optreden.

Diagnose en behandeling vitamine B12-tekort

De arts zal door middel van bloedonderzoek het vitamine B12-gehalte bepalen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) spreekt van een tekort aan vitamine B12 indien de waarden lager zijn dan 150 pmol/l oftewel lager dan 200 ng/l. Bij gezonde mensen varieert het gehalte vitamine B12 in het bloed (afhankelijk van de eenheden die het laboratorium gebruikt) tussen de 150 en 500 pmol/l of tussen de 200 en 700 ng/l.

Mensen met opnamestoornissen worden vaak behandeld met vitamine B12-injecties rechtstreeks in de spieren
Mensen met opnamestoornissen worden vaak behandeld met vitamine B12-injecties rechtstreeks in de spieren
Aanvullend bloedonderzoek en/of een Schillingtest - een geneeskundig onderzoek waarbij wordt onderzocht of een patiënt vitamine B12 kan opnemen en/of een gastroscopie -een inwendig onderzoek van de maag- kunnen worden uitgevoerd teneinde de oorzaak van het tekort vast te stellen.

Vitamine B12 injecties en vitamine B12 supplement
De behandeling van een vitamine B12-tekort is afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de klachten. Bij een tekort aan intrinsic factor, zal vitamine B12 via een injectie direct in de bloedbaan gebracht worden. De injectie kan door een arts of verpleegkundige in een spier of onder de huid worden toegediend. Orale toediening van vitamine B12 heeft bij een tekort aan intrinsic factor geen zin, aangezien het lichaam dit niet opneemt. Vaak zal de patiënt in dat geval levenslang injecties moeten krijgen. Indien het maagslijmvlies wél voldoende intrinsic factor aanmaakt, dan kan extra inname van vitamine B12 volstaan, via injecties òf voedingssupplementen. Er zijn geen ongunstige effecten van het gebruik van vitamine B12 bij zwangerschap bekend. Ook zal men proberen de oorzaak van het tekort te achterhalen en weg te nemen.

Nieuwe test om op eenvoudige wijze vitamine B12-tekort vast te stellen

Er is een nieuwe methode ontwikkeld om vitamine B12 deficiëntie op te sporen, ook bij pasgeboren. Het maakt gebruik van één enkele druppel bloed verkregen door een vingerprik, die vervolgens op een kaart wordt aangebracht die bestaat uit een soort filterpapier en daarna een nacht te drogen gelegd. De gedroogde bloedvlek papieranalyse is gevoelig genoeg om de hoeveelheid methylmalonzuur te bepalen, een organisch zuur dat meestal verhoogd is bij een B12-tekort. Deze minimaal invasieve benadering om een vitamine B-12 tekort vast te stellen op een eenvoudige en handiger manier. De methode kan goed worden toegepast door onderzoekers in landelijke of afgelegen gebieden, waar geavanceerde lab-apparatuur niet beschikbaar is. Het wordt momenteel gebruikt in een onderzoeksproject op het platteland van Indonesië. De methode kent ook een significante klinische toepassing. Je kunt door middel van deze test op snelle wijze een B-12 tekort vaststellen bij pasgeboren baby's. Een vit B12-tekort kan, indien deze niet vroegtijdig wordt vastgesteld en behandeld, zorgen voor een vertraagde ontwikkeling van de hersenen, achterstand van de geestelijke (leer-)ontwikkeling en spijsvertering problemen bij baby's. (Bron: University of British Columbia, 27 oktober 2014)

Vegetariërs, veganisten en ouderen hebben een hoger risico op vitamine B12-tekort

Vegetariërs (mensen die geen vlees, vis, schaaldieren of gevogelte eten), veganisten (mensen die helemaal geen dierlijke producten eten) en ouderen lopen een hoog risico op het ontwikkelen van vitamine B12-tekort, aldus een review van wetenschappelijke studies welke is gepubliceerd in het Journal of Agricultural and Food Chemistry. Onderzoekers van The United Graduate School of Agricultural Sciences of Tottori University en the Department of Nutrition of the Junior College of Tokyo in Japan beoordeelden bijna 100 wetenschappelijke studies betreffende (de werking van) vitamine B12 .

De onderzoekers zeggen dat vitamine B12 een belangrijke vitamine is dat alleen voorkomt in dierlijke producten als vlees, vis, zuivel en eieren, maar er zijn enkele plantaardige voedingsmiddelen die een hoog gehalte van deze vitamine bevatten. Vitamine B12 kent dus zowel een dierlijke als een plantaardige oorsprong, maar de vitamine B12 in plantaardige producten functioneert niet in het menselijk lichaam. Dit houdt in dat de vitamine B12 die zich bijvoorbeeld in zeewieren, algen en lupine bevindt, niet bruikbaar is voor de mens. Dit betekent dat vegetariërs en veganisten een hoog risico lopen op een vitamine B12-tekort, ofschoon vegetariërs die dagelijks zuivel (en eieren) gebruiken dit nog wel kunnen compenseren. Maar omdat veganisten helemaal geen producten van dierlijke afkomst eten, kan een tekort aan vitamine B12 bij deze groep ontstaan. Als je geen vlees maar ook geen zuivel óf geen eieren gebruikt, kan het noodzakelijk zijn een supplement te slikken.

Marmite
Marmite
Daarnaast vormen ouderen een kwetsbare groep. Ouderen die lijden aan bepaalde maag-darmstoornissen kunnen een vitamine B12-tekort ontwikkelen vanwege een verminderde opname van vitamine B12 in de darm. Vitamine B12 moet in de maag worden voorbewerkt voordat het in de darm kan worden opgenomen. Veel ouderen hebben echter last van maagslijmvliesontstekingen waardoor vitamine B12 in de maag niet goed voorbewerkt kan worden en de opname in de darm in het gedrang komt.

Vegetariërs die zuivelproducten gebruiken krijgen in principe genoeg B-12 binnen mits ze voldoende van die producten gebruiken. Veganisten wordt aangeraden vitamine B12-tabletten te slikken. Ouderen kunnen ook supplementen gebruiken. Verder kan men kiezen voor verrijkte voedingsmiddelen. Er is bijvoorbeeld sojamelk met toegevoegd vitamine B12 te koop. Ook gistextract, zoals Marmite (een stroopachtige vegetarische pasta gemaakt van gist extract), bevat (toegevoegd) vitamine B12 en kan als aanvulling worden genomen. (Bron: www.medicalnewstoday.com, 9 juli 2013.)

Lees verder

© 2010 - 2015 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vitamine B12, cobalamine, voor meer energie en concentratieVitamine B12, cobalamine, voor meer energie en concentratieVitamine B12 hebben we nodig bij de aanmaak van rode bloedcellen, die hemoglobine bevatten die zorgen voor het transport…
Het belang van Vitamine CHet belang van Vitamine CDat vitamines en mineralen een belangrijke rol in ons leven spelen is bekend, maar welke vitamine waar nou precies goed…
Vitamine D belangrijk voor iedereenVitamine D (cholecalciferol) is belangrijk voor iedereen. Waarom hebben wij deze vitamine nodig en wanneer krijgen wij v…
Symptomen Vitamine B12 tekortSymptomen Vitamine B12 tekortWat zijn de symptomen bij een vitamine B12 tekort? Vitamines spelen een belangrijke rol in onze leven. Welke vitamine pr…
Wat te doen tegen vitamine B12-tekort? Oorzaken en tipsWat te doen tegen vitamine B12-tekort? Oorzaken en tipsDe symptomen van vitamine B12-tekort zijn vrij divers, waardoor het soms moeilijk is om de juiste diagnose te stellen. D…
Bronnen en referenties
 • Everdingen, Jannes J.E. van, (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Heycop ten Ham, C. van, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000.
 • www.mlds.nl
 • www.medicinenet.com
 • www.ubc.ca
 • Wikipedia.org
 • Prof. dr. D.H. Ford, prof. dr. J.P. Schadé, dr. J. Tomson (hoofdredactie). Het grote medische handboek. Rebo Productions, Lisse, 2009.

Reageer op het artikel "Vitamine B12 tekort symptomen, klachten, oorzaak, voeding"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

De Jong, 25-02-2015 15:54 #22
Ik werd op eigen aandringen getest op vitaminen in mn bloed. Ik had een tekort.
Ik kreeg b12 pillen voorgeschreven om iedere dag in te nemen.
Het was alsof ik beneveld was toen ikd e eerste pil ingenomen had. Ben eerst gaan liggen op de bank.
Ik was ontzettend duizelig etc etc etc. Nu een paar weken later ben ik een ander mens.
Alle vage klachten die ik jaaaaaaren heb gehad, zijn als sneeuw voor de zon verdwenen…
Laat je testen mensen! En als een huisarts het geen tekort vindt… je kunt zelf ook pillen van 1000 kopen bij de drogist etc.

Dirk Mulder, 07-08-2014 15:04 #21
Ik zit al een behoorlijke lange tijd in een begeleid wonen. Opeens kreeg ik last van stemmen wat me tot vermoeidheid dreef.Ook begon ik steeds meer zoet te eten(troost) dat ik in 4 jaar 45 kilo ben aangekomen.Ik heb altijd al last gehad van korte vreemde gedachtes de laatste tijd ga ik er psychisch wel wat op vooruit geloof ik.Maar nu is het de beurt van m, n lichaam. m, n spieren doen door het overgewicht pijnlijk vermoeid aan en ook door te weinig beweging doet het al met al ook geen goeds. Ik ben nou op dieet en beweeg meer. Kunt u me ook mineralen of vitaminen adviseren zodat alles een beetje ondersteunt wordt in de storm in mijn leven? Reactie infoteur, 18-08-2014
Mensen die op dieet gaan ontzeggen zichzelf vaak de noodzakelijke vitamines en mineralen door een calorie- en vetarm dieet dat ze volgen. Het is verstandig om een diëtist te raadplegen. Een diëtist let goed op de inname van vitamines en mineralen en ook op de eventuele interactie met medicijnen. Bespreek uw klachten met uw diëtist en de mogelijkheden om toch voldoende vitamines te gebruiken, eventueel als supplement.

De Vries, 13-07-2014 23:21 #20
In reactie op de vraag van Sjoerd. Zowel Ik als een familielid van mij hebben een compleet ander leven gekregen na B12 injecties. Gemiddeld twee keer per week geïnjecteerd. Van bedlegerig tot energiek en levendig. Gedurende een half jaar heb ik nu geen injecties meer gezet maar ben de laatste maanden weer erg moe. Ik ga gauw mijn B12 weer na laten kijken. Overigens gaat een B12 tekort vaak samen met andere deficiencies. Bij ons ging het om een tekort aan folium, ijzer, vit. D. Het tekort is overigens ontstaan gedurende vele jaren vegetariër en veganist zijn. Daarbij wel enkele jaren suppletie gehad maar dit heeft geen baat gehad.
Iedereen die een tekort heeft of denkt te hebben.Heel veel sterkte. Het is echt vreselijk voor je lijf en hoofd, iets dat de omgeving niet makkelijk kan bevatten. Je voelt je 100 jaar oud en je voelt je waarschijnlijk behoorlijk gedeprimeerd. Weten is de eerste stap en hoop is dan weer heel nabij, succes!

Kelly Inze, 10-07-2014 19:46 #19
Ik ben een jonge vrouw van 22 ben vegitarier en heb nu reeds 2 jaar last in mijn nek (scheurtje) waar bijkomt dat ik verschrikkelijk moe ben, ik ben nu al 3 maanden niet meer aan het werk, het enige dat ik kan doen is in de zetel liggen met veel pijn… ik heb ontelbaar veel onderzoeken laten doen maar hoe meer onderzoeken hoe minder er uit komt… nu is lees over het b12 tekort doet het mij redelijk veel denken aan mijn symptomen:

moe, soms wekenlange hoofdpijn (dan weer even niet) wazig voor mijn ogen, zéér duizelig, elke stap is te veel gezet!, zenuwpijn in mijn nek.

Mientje, 30-12-2013 22:59 #18
Ik ben nu 2 en half jaar bezig met 2 injecties per week. Ik ben enorm daardoor vooruit gegaan. Voor die tijd kon ik nog geen 5 minuten lopen meer en lag de hele dagen op bed of op de bank. Huishouding doen kon ik niet meer. Ik kon werkelijk NIKS meer! Mijn spierpijnen zijn zo goed als verdwenen, mijn reumatische klachten zijn weg, hoofdpijn is behoorlijk opgeknapt, mijn geheugen is weer goed, niet meer misselijk elke dag, kan me weer goed concentreren nu, ben minder benauwd, mijn eetlust is prima nu en etc… Met minder dan 2 keer per week b12 injecties red ik het niet. Ik heb in totaal 3 keer geprobeerd af te bouwen, maar het eerste wat na de 4de dag al terugkomt van de klachten is het zware gevoel en benauwdheid en vreselijk moe en bijna niks meer kunnen doen als ik één keer per week een b12 injectie krijg. Nu heb ik voor de rest van mijn leven 2 keer per week een b12 injectie en ik leef nu eindeijk! ps: Voordat die b12 injecties goed werkten bij mij en dat ik aardig opgeknapt was, was ik al zo'n beetje één jaar verder. Het heeft veel tijd bij mij nodig gehad voordat het goed begon te werken. De eerste maanden merkte ik nog weing ervan en waren de klachten af en toe nog heftiger. oh ja. b12 suplementen had ik ook geprobeerd in het verleden, maar dat gaf geen enkele resultaat na maanden gebruik al.

Sjoerd Kops, 24-11-2013 11:55 #17
Ik lees veel opmerkingen van mensen die een tekort hebben aan B12 en daarvoor het nodige aan prikken e.d. krijgen. Daarbij lees ik dat er vaak nog klachten blijven bestaan. Ik hoor dus maar weinig van mensen die echt baat hebben bij de prikken of andere vorm van aanvulling van B12. Zou fijn zijn om ook positieve berichten hierover te lezen als ze er zijn. Voor diegene die tegen een muur aanlopen bij de huisarts of specialist: wees mondig en eis dat er verder gezocht wordt of vraag om een 2nd opinion. Je gezondheid is het grootste goed dat je hebt, verkwansel het niet (of beter gezegd; laat het niet verkwanselen).

Marijke Poppelaars, 16-05-2013 14:23 #16
Ik gebruik de nodige b-supplementen. Hoe lang moet ik wachten om een bloedtest te doen op een tekort aan vit. B12 en foliumzuur? Reactie infoteur, 26-05-2013
U kunt deze vraag het beste voorleggen aan een geregistreerd laboratoriumspecialist:
http://alturl.com/cd4v5

Jeannette Steiner, 17-02-2013 23:08 #15
Graag wil ik er op wijzen dat na het krijgen van een aantal Vit B12 injecties deze vaak weer worden gestopt door de artsen. Er wordt dan gezegd dat het wel genoeg B12 is. Dat is onjuist, men moet levenslang Vit B12 injecties blijven gebruiken. De dosering kan wel worden aangepast. Levenslang omdat het meestal om een opname stoornis gaat. Graag verwijs ik iedereen naar de website www.Stichting Vit B12 Tekort.nl Reactie infoteur, 04-03-2013
Dat is juist. De meeste oorzaken zijn niet weg te nemen, waardoor levenslange behandeling nodig is.

Jessica, 18-01-2013 12:05 #14
Ook bij mij is er een groot tekort aan vitamine b12. Ik ben ook verschrikkelijk moe. Ik ben ook heel gevoelig aan depressies. Ik voel me over het algemeen heel zwak op alle vlakken.
Ook mijn geheugen laat het sterk na! Ik vergeet heel veel, ik kan mijn woorden niet vinden, ik kan moeilijk zinnen maken enz… Ik krijg nu 1 x per maand een spuit. Wordt mijn geheugen ooit weer beter? Reactie infoteur, 02-02-2013
Extra vitamine B12 kan het geheugen verbeteren, zo blijkt uit onderzoek.

Joan, 12-07-2012 05:18 #13
Ik vraag mij af of het slikken van "goede" bacteriën ook invloed kan hebben. Ik las dat de dunne darm ook meespeelt in b12 opname. Ik heb twee keer een tijdje (paar weken) zonder melk en dierlijke voedingsstoffen geleefd wat bij mij meteen resulteert in grandioos oorsuizen en aangezichtspijn. De laatste keer was op aanraden therapeut, die zei dat ik met alle dierlijke moest stoppen en op zijn aanraden ook gestopt met multivitamine, wat resulteerde in nog meer klachten, o.a. een grandioze spatader. Ik ben nu even gestopt met goede bacteriën die de huisarts adviseerde. Dit omdat ik een tijd geleden een slechte bacterie had en deze er nu niet uitkwam omdat de ontlasting dik was is het niet getest. Ik wilde dus proberen of het zonder goede bacteriën weer dun werd. Maar nu merk ik nu ik ermee stop dat bepaalde klachten juist verminderen (aangezicht m.n.). Kan het dus zijn dat teveel "goede" bacteriën in de dunne darm b12 vermindering kan geven?

B., 23-06-2012 20:38 #12
Hier ook iemand met vitamine b te kort. Ik ben vegetarisch maar eet wel vis, eieren en toch wel veel joghurt. Heb ook een schildklier afwijking maar vroeg me af of je al een tijdje vitamine te kort kan hebben zonder dat je het merkt? Want ben al een tijdje erg depri, pijn in spieren, hete voeten en handen. Sinds kort ook oorsuizingen en hoofdpijn, misselijk, kan trouwens ook niet tegen veel geluiden en ben echt zeer prikkelbaar. Kan je schildkier klachten krijgen omdat je vitamine b te kort heb? Ben ook vaak naar de huisarts geweest omdat ik dus hartklachten kreeg en dachten aan hyperventilatie.

Ellen, 11-05-2012 23:59 #11
Hallo,

Ik weet nu al een aantal jaar dat ik een vitamine B12 tekort heb en krijg elke 3 maand injecties om het aan te vullen. Echter merk ik dat ik de afgelopen jaren ook behoorlijk emotioneel ben geworden. Kan bij een zielige reclame zelfs een traantje moeten wegpinken. Ik vroeg mij af of dit ook een symptoom kan zijn of dat ik wellicht gewoon soft word haha. Ik hoor graag van iemand die het weet! Want ik word er eigenlijk zo soms wel gek van…

Gr Ellen

Bultman, 09-05-2012 00:52 #10
Ik heb sinds lange tijd vitamine b tekort en krijg elke maand een injectie. Mijn klachten zijn vooral moe en prikkende steken door mijn hele lichaam. Wie heeft soort gelijke ervaring met zulke naaldachtige prikkels?

Marijke, 14-03-2012 13:50 #9
Beste Rachel. Hebben ze bij jou uitgezocht hoe dit te kort is ontstaan. Het kan door de stofwisseling komen een aantal klachten. Kijk ook eens op de site van Hindrik de Jong en de site StichtingB12tekort.nl. Hier vindt je heel veel informatie.

Kootje, 16-02-2012 13:37 #8
Heb al lang vage klachten zoals ontzettende moeheid, pijnlijke polsen/vingers, duizeligheid, misselijkheid, tintelende voeten als ik opsta. Ben nu getest op tekort aan vitamine B12 (uitslag nog niet binnen). Kan het dat B12-deficiëntie komt omdat ik in het verleden heel veel Rennies (maagzuurremmers) heb gegeten (dagelijks, maanden lang)? Reactie infoteur, 19-02-2012
St. B12 tekort schrijft in haar nieuwsbrief van mei 2010:

"Maagzuurremmers worden veelvuldig voorgeschreven en vaak (zeer) langdurig. Deze medicijnen kunnen de absorptie van vitamine B12 verminderen als gevolg van hypo- of achloorhydrie (te weinig of zelfs een gebrek aan maagzuur). Dit geldt zowel voor de protonpompremmers zoals o.a. Omeprazol, Pantazol, Nexium en Losec, als ook voor de Histamine-2-receptor-blokkers, zoals o.a. cimetidine en ranitidine. Veel bijsluiters vermelden tegenwoordig gelukkig dat maagzuurremmers de opname van vitamine B12 verminderen. Niet alle producenten vermelden overigens in de bijsluiter dat langdurig gebruik tot een vitamine B12 tekort kan leiden."

De bijsluiter van Rennie vermeldt het volgende m.b.t. eventuele bijwerkingen:

"Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Suikervrij bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Langdurig gebruik van Rennie Suikervrij kan leiden tot een overmatig magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma. Daarnaast kan langdurig gebruik van Rennie Suikervrij leiden tot een overmatig calciumgehalte van het bloed. In combinatie met natriumwaterstofcarbonaat of veel melk en vitamine D kan dit leiden tot het zogenaamde melk-alkalisyndroom. Calciumcarbonaat kan obstiperend (= verstoppend) werken. Dit wordt echter tegengegaan door de laxerende werking van magnesiumcarbonaat. Een te hoge inname Rennie Suikervrij kan leiden tot niersteenvorming. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker."

Rachel, 15-01-2012 22:36 #7
Sinds vorig jaar Juni is er bij mij 'n B12 tekort geconstateerd ik kreeg toen 5 weken lang 1x per week een prik daarna 3 maanden lang elke maand 1 prik, en daarna zou ik het om de 3 maanden krijgen. In het begin had ik het idee dat ik me beter voelde, maar toen de prikken 1x per maand begonnen had ik na de 2e maand ineens weer heel veel klachten en dat werd maar erger en erger. Nu verder gezocht te hebben op het internet kwam ik erachter dat mijn behandeling verkeerd was gegaan… nu heb ik pas geleden 2 prikken in de week gehad 10 prikken achter elkaar en nu 4 weken bezig met elke week 1 prik, en daarna wilt de huisarts overgaan na 1x per maand. Ik heb alleen nog steeds heel erg veel klachten. Ben ongelofelijk moe, heb een branderige hoofdhuid, eng gevoel in mijn hoofd, branderige voeten, regelmatig erge spierpijn, benauwd en hartkloppingen… en ga zo maar door. De huisarts gelooft er volgens mij niet echt in, en ik ben nu gewoon radeloos. Ik vraag me af komt dit ooit nog goed? Is het normaal dat ik al die klachten nog heb? Wat kan ik eraan doen. er is wat mij betreft zo weinig info over B12 tekort! Reactie infoteur, 19-01-2012
Een second opinion — oftewel een tweede mening van een andere arts — kan nuttig zijn als u twijfelt over een diagnose of behandeling van de huisarts.

Inge, 17-12-2011 21:06 #6
Sinds een jaar krijg ik eens in de 2 maanden een B12 injectie,
echter ik blijf moe/bleek zien, soms dood gevoel in de vingers en kramp tevens een
enorme gehoorverlies waar ik dus nu een gehoorapp. voor hebt al met
al voel mij steeds meer geïsoleerd raken omdat ik niet meer volledig mee kan doen
met leeftijdsgenoten. Na een werkweek van 5 dagen ben ik totaal versleten, ik probeer zeker te blijven sporten om daar nog ontspanning uit te halen. Wie herken dit en heeft nog tips? Zelf wil ik komende week terug naar de huisarts, maar ik krijg het idee dat ook hij niet goed weet wat de gevolgen van B12 is. Met dit probleem loop ik ook bij de KNO arts ivm gehoor ze kennen niet het probleem gehoorverlies (oorsuizingen) en B12 tekort. Mijn idee is dat alles met elkaar te maken heeft maar wie kan daar een juiste behandeling in geven. Ik loop zo van het kastje naar de muur. Alvast bedankt.

Marjan, 02-11-2011 16:10 #5
Beste mensen,

Bij mij is uit een bloedtest gebleken dat mijn B12 waarde 106 was. Ik lees overal dat dat een behoorlijk tekort is. Nu sprak ik net mijn huisarts, maar die vond het niet zo heel afwijkend. Ondertussen ben ik heel moe, gaap ik veel, vinden de mensen om mij heen dat ik er moe en slecht uitzie, ik onthou erg weinig en ben slecht geconcentreerd, licht in mijn hoofd, heb tintelingen, vaak koude handen en voeten, ben ik prikkelbaar en functioneer ik dus in het geheel niet goed. Als ik wil kan ik wel injecties krijgen, maar de implicaties zijn me niet uitgelegd en het effect is me ook nog niet duidelijk. Zou gewoon een wijziging in mijn eetpatroon (meer vlees) volstaan bij deze waarde?
Klopt het dat 106 "wel meevalt"?
Alvast dank voor de reactie.

Groet, Marjan Reactie infoteur, 04-11-2011
Een normale waarde voor vitamine B12 voor een volwassen persoon ligt tussen 200 - 900 pg/ml, met een gemiddelde van 450 pg/ml. Op deze website staat het duidelijk schematisch weergegeven:
http://www.veganhealth.org/b12/values. Uw waarde is duidelijk te laag en de door u genoemde klachten kunnen (deels) hiermee samenhangen.

Bij lage waarden zijn injecties de beste en snelste oplossing om het tekort aan te vullen. Deze injecties hoeven dan echter niet levenslang te worden gebruikt. Na aanvulling van de lichaamsvoorraad d.m.v. de oplaaddosis en eventueel nog een paar extra injecties, kan worden overgegaan op het slikken van vitamine B12 supplementen.

Vlees is een uitstekende bron voor onze B12. Toch is het niet zo dat een vleesrijk dieet garandeert dat iemand geen tekort heeft. Om B12 in het lichaam te kunnen opnemen wordt in de maag een stof (een proteïne) uitgescheiden welke essentieel is voor dit opnameproces. Dit wordt de intrinsieke factor genoemd. Oudere mensen bijvoorbeeld produceren minder van deze intrinsieke factor en zijn hierdoor gevoeliger voor B12 tekorten.

Wat betreft de bijwerkingen van vitamine B12 injecties: het is een natuurlijke voedingsstof en heeft geen bijwerkingen. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties of overgevoeligheidsreacties opgetreden. Lees verder: http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Vitamine_B12_hydroxocobalamine.aspx?mId=10704&rId=1261.

Jose Schouten, 05-09-2011 12:24 #4
Ik heb veel klachten die vlgs. mij wijzen op een Vit. B tekort maar volgens de huisarts is de bloedtest goed. Mijn klachten zijn: tintelingen in voeten, onrust, nerveus, oorsuizen, onverklaarbare blauwe plekken, moe!, trillen, vaag misselijk, spierpijn met n.m. in bovenrug, hals en kaken. Heb ook last van mijn maag.
Vlgs. de huisarts ik overspannen en heb ik overgangsklachten.
Ook vind ik dat urine en ontlasting een vreemde "geur"hebben.
Ik ben ten einde raad,
Graag Uw reactie. Reactie infoteur, 11-09-2011
Ik raad u aan terug te gaan naar de huisarts voor verder onderzoek, aangezien er gezocht moet worden naar een oorzaak van uw klachten. Onverklaarbare blauwe plekken, huidbloedingen of een plotse toename van het aantal blauwe plekken kan een gevolg zijn van ondervoeding (tekorten van de vitamines B12, C, K of foliumzuur), maar er kunnen ook andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Zie bijvoorbeeld: http://www.goedgezond.be/2008/04/21/over-blauwe-plekken-en-huidbloedingen.

Kitty, 18-08-2011 21:23 #3
Ik heb een aantal te kort van vitaminen waar onder vit b12.kan je hier door ook een opgezwollen buik van krijgen, hoofdzakelijk aan het eind van de dag lijk het of ik 6mnd zwanger ben.onlasting is normaal, ik heb ook niet teveel aan gassen.graag info hier over Reactie infoteur, 21-08-2011
Dat is niet mij niet bekend. Het wijst eerder op darmklachten. Vraag uw huisarts om advies.

Nadiya, 23-03-2011 03:07 #2
@ingrid, zeker. Vocht, oedeem in de oogleden komt zeker voor. Jij moet en zal nu vooraltijd injecties moetten krijgen. Beterschap :D Ik maak het zelfde mee en ben pas 15.

Ingrid, 16-02-2011 21:08 #1
Ik heb vorig jaar te horen gekregen dat mijn bloedwaardes geprikt op b12 niet goed waren en dat er een b12 tekort was. Na 6 injecties hebben ze weer bloedgeprikt. Het bloed had een waarde van 483 of zoiets. Na die tijd kreeg ik last van evenwichtstoornissen.Onlangs is er weer geprikt na aandringen van mij. De waarde bleek nu nog maar iets in de 200 te zijn. Ik krijg nu 1 x in de 2 maanden een prik. Ik blijf nu nog zo vreselijk moe met heel veel hoofdpijn en een zeer gevoelige hoofdhuid en pijn boven mijn oog en verdikt ooglid. Zijn dit voor jullie herkenbare klachten?

Infoteur: Tartuffel
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Vitamine B12
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 22
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!