Voorhoofdsholteontsteking: symptomen van een sinusinfectie

Voorhoofdsholteontsteking: symptomen van een sinusinfectie Voorhoofdsholteontsteking symptomen zijn hoofdpijn, keelpijn en soms ook koorts. Een voorhoofdsholteontsteking volgt vaak na een virale infectie in de bovenste luchtwegen, zoals bij een verkoudheid of een griep. Veelvoorkomende symptomen zijn een verstopte neus of hoofdpijn. Ieder jaar kloppen veel mensen aan bij de huisarts met een bijholteontsteking. In de volksmond wordt dit vaak voorhoofdsholte-ontsteking genoemd, ofschoon in de meeste gevallen niet de voorhoofdsholten maar de kaakholten zijn aangedaan. Antibiotica hebben weinig of geen zin bij de behandeling van sinusitis. Deze aandoening geneest in de meeste gevallen vanzelf. Voor pijnverlichting kun je paracetamol gebruiken. Driemaal daags een kwartiertje stomen geeft bij een voorhoofdsholteontsteking (of bijholteontsteking) een aangename verruiming van de neusdoorgang. Raadpleeg de huisarts bij ernstig ziek zijn en koorts, als spontaan herstel uitblijft of als de bijholteontsteking ten minste drie keer per jaar optreedt.
In het hoofd zijn vier holten aanwezig / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)In het hoofd zijn vier holten aanwezig / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Wat is sinusitis of een sinusinfectie?

Ontstoken bijholte(n)

Een sinusinfectie of sinusitis, is een ontsteking van het slijmvlies van één of meer holle ruimtes achter de neus, in de bovenkaak en in het voorhoofd. Deze holle ruimten worden bijholten genoemd, vandaar ook wel de benaming 'bijholteontsteking'. Aan beide kanten in het hoofd zijn vier holten, zoals ook op de afbeelding is te zien:
 • voorhoofdholte (in het voorhoofd)
 • zeefbeenholte (tussen de ogen)
 • wiggenbeenholte (achter de ogen)
 • kaakholte (achter de jukbeenderen)

Meerdere bijholten ontstoken

Bij een ontsteking zijn er meestal meerdere bijholten aangedaan. Vaak betreft het de kaakholten. Je hoort mensen vaak de term voorhoofdholteontsteking gebruiken, terwijl in de meerderheid van de gevallen de voorhoofdsholten niet zijn ontstoken maar de kaakholten, kaakholteontsteking genoemd.

Klachten

Een sinusinfectie kan leiden tot hoofdpijn of druk in (of achter) de ogen, de neus, het wang-gebied of aan een zijde van het hoofd. Een persoon met een sinusinfectie kan ook last krijgen van een hoest, koorts, slechte adem en een verstopte neus met dikke afscheiding. Sinusitis moet niet verward worden met een flinke verkoudheid of spanningshoofdpijn.

Acute en chronische bijholteontsteking

Er wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische bijholteontsteking. Acute sinusitis duurt meestal minder dan acht weken of komt niet meer dan drie keer per jaar voor en dan telkens niet langer dan 10 dagen. Medicijnen zijn meestal effectief tegen acute sinusitis. Chronische sinusitis duurt langer dan acht weken of men heeft er vier keer per jaar of vaker last van met ziekteverschijnselen die meestal langer dan 20 dagen aanhouden.

Oorzaken van voorhoofdsholteontsteking

Een bacterie is vaak de boosdoener na een virale inrfectie

In driekwart van de gevallen is een bacterie de boosdoener, ofschoon er vaak een virale luchtweginfectie aan vooraf gaat. Acute sinusitis volgt dus meestal na een virale infectie in de bovenste luchtwegen, zoals bij een verkoudheid of een griep. Een virale infectie zorgt ervoor dat de afvoeropeningen verstopt raken, waardoor zich slijm verzamelt in de holten, wat kan resulteren in een ontsteking.

Andere oorzaken

Allergenen of verontreinigende stoffen kunnen een chronische sinusitis veroorzaken. Schimmels kunnen soms ook de oorzaak zijn van chronische sinusitis, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, door ziekten als aids, leukemie, en diabetes.

Afwijkingen van de structuur van neusholte of van de sinussen, kan ook leiden tot een terugkerende sinusinfectie.

Voorhoofdsholteontsteking gaat vaak gepaard met verkoudheid / Bron: Istock.com/DirimaVoorhoofdsholteontsteking gaat vaak gepaard met verkoudheid / Bron: Istock.com/Dirima

Symptomen voorhoofdsholteontsteking

Tot de symptomen van sinusitis behoren, afhankelijk van welke holten zijn aangedaan en de ernst van de ontsteking:

Een gewone verkoudheid kan op een bijholteontsteking lijken, maar de klachten zijn dan meestal minder ernstig en van kortere duur. Ook is de slijm vaak lichter van kleur en dunner. De pijn bevindt zich dan vaak in het voorhoofd.

Sinuspijn en druk

Wanneer de sinussen ontstoken raken zullen ze opzwellen. Vocht en slijm in de sinussen kan de holten doen verstoppen en intense pijn en druk veroorzaken. De sinussen kunnen gevoelig zijn voor aanraking. Niezen kan dan behoorlijk pijn doen, evenals voorover bukken. De pijn kan aanwezig zijn rond de ogen en neus, of in het voorhoofd. Soms zijn de druk en pijn zo intens dat het de slaap verstoord. Dit kan leiden tot een slaaptekort of slaapgebrek.

Hoofdpijn / Bron: Andresr/Shutterstock.comHoofdpijn / Bron: Andresr/Shutterstock.com

Hoofdpijn bij een voorhoofdsholteontsteking

De druk en pijn van een voorhoofdsholteontsteking kan hoofdpijn veroorzaken aan de voorkant van het hoofd. Sommige mensen ervaren dat de pijn uitstraalt en meer algemene hoofdpijn veroorzaakt of zelfs nekpijn.

Postnasale drip

Postnasale drip is slijm dat van de neus naar de achterkant van de keel druipt. Het kan heesheid en congestie veroorzaken, of een gevoel van druk in de keel of mond.

Verstopping (congestie)

Iemand met een voorhoofdsholteontsteking kan een virale infectie hebben of, minder vaak, een bacteriële of schimmelinfectie in de bijholten. Dit gebeurt meestal wanneer er vloeistof vast komt te zitten in de bijholten, waarin virussen, bacteriën of schimmels kunnen gedijen en groeien. Vanwege de vochtophoping en ontsteking ervaar je vaak een vol gevoel in de neus en holten.

Hoesten

Een sinusinfectie kan slijm en vocht in de keel veroorzaken, waardoor de keel jeukt of vol aanvoelt. Sommige mensen hoesten herhaaldelijk om de keel te zuiveren van slijm, maar anderen ervaren hevige hoestbuien.

Koorts

Koorts is een teken dat het lichaam een ​​infectie afweert. Sommige mensen met een voorhoofdsholteontsteking krijgen koorts. Andere symptomen geassocieerd met koorts zijn koude rillingen, uitputting en spierpijn.

Fel gekleurd slijm

Virussen, bacteriën of schimmels in het slijm kunnen van kleur veranderen. Mensen met een sinusinfectie merken vaak dat ze groen of geel slijm ophoesten, of dat het slijm dat ze uit hun neus snuiten een heldere kleur heeft. Sinusitis veroorzaakt veel slijmproductie; het slijm blijft maar komen, ook al snuit je vaak je neus.

Vermoeidheid

Het bestrijden van een voorhoofdsholteontsteking vereist veel energie van het lichaam, dus is het heel normaal dat je je vermoeid voelt. Sommige mensen voelen zich uitgeput omdat ze moeite hebben met ademen of pijn hebben.

Slechte adem

Het slijm dat geassocieerd wordt met een sinusinfectie kan een slechte geur hebben, die een stinkende adem of een slechte, vieze smaak in de mond kan veroorzaken.

Pijn aan de tanden (tandpijn)

Intense sinusdruk als gevolg van een voorhoofdsholteontsteking kan pijn in het tandvlees veroorzaken, wat kan leiden tot tandpijn, tandvleespijn of algemene pijn in de mond.

Chronische sinuspijn

Soms kan een voorhoofdsholteontsteking chronisch worden. Iedereen die last heeft van sinuspijn en -druk die enkele weken duurt en die niet is gerelateerd aan een allergie of infectie, kan chronische sinusitis hebben.

Onderzoek en diagnose

De huisarts zal een aantal vragen stellen en lichamelijk onderzoek verrichten door te kijken in de neus, keel en oren. Als de huisarts op de typische sinuspunten duwt, doet dat pijn. Aanvullende onderzoek in de vorm van het maken van radiografieën of CT scans kan gedaan worden na vier weken, bij vermoeden van een chronische sinusitis. De behandeling zal afhankelijk van de onderzoeksresultaten, aangepast worden.

Behandeling voorhoofdsholteontsteking

Geneest vaak vanzelf binnen vier weken

Sinusitis is een aandoening die in de meeste gevallen (87%) binnen vier weken vanzelf geneest. De meeste mensen willen echter niet de tijd nemen om uit te zieken, omdat het herstel toch snel een aantal weken duurt. Ze hebben hoofdpijn, ze voelen zich lamlendig en ze kunnen hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten niet goed oppakken. Om praktische redenen en niet vanuit medische opportuniteit, zal de huisarts - in geval van een bacteriële infectie - een antibioticum voorschrijven. Het is belangrijk dat deze kuur geheel wordt afgemaakt, anders kan de sinusitis weer verergeren en zal er uitgeweken moeten worden naar een ander antibioticum vanwege resistentie van de bacteriën.

Is antibiotica effectief bij een voorhoofdsholteontsteking?

Bij het voorschrijven van een antibioticum vallen echter de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen. Volgens een Britse studie, die is gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association d.d. 5 december 2007, hebben antibiotica weinig of geen zin bij de behandeling van sinusitis. Aan het onderzoek deden 240 patiënten van 16 jaar en ouder met symptomen van een bacteriële sinusontsteking mee. Een deel van de patiënten kreeg een antibioticum (amoxicillin) toegediend, met of zonder neusspray. Een kwart van de patiënten kreeg een placebo-behandeling, dat wil zeggen dat ze een nepmiddel kregen. Na tien dagen was de helft van de patiënten volledig genezen, ongeacht of ze nu antibiotica hadden gekregen of niet. Bij de patiënten die een steroïdale neusspray hadden gekregen, was de neusverstopping ietwat sneller verdwenen en deze groep had minder last van klachten. Volgens de onderzoekers maken antibiotica dus geen enkel verschil en zijn ze vanuit medisch oogpunt niet nodig, uitgezonderd als de patiënt ernstig ziek is en de klachten voortduren.

Paracetamol geeft verlichting van pijn bij voorhoofdsholteontsteking / Bron: Martin SulmanParacetamol geeft verlichting van pijn bij voorhoofdsholteontsteking / Bron: Martin Sulman

Verlichting van de pijn en beter kunnen ademen

Voor pijnverlichting is paracetamol het aangewezen middel. Neusdruppels of -spray kunnen gebruikt worden om de luchtdoorgang door de neus te verbeteren en tegelijkertijd om de verbinding tussen neusholte en sinussen vrij te maken, waardoor de etter gemakkelijker kan afvloeien. Neusdruppels geven ook verlichting, aangezien men tijdens eten of slapen weer gewoon door de neus kan ademen. Langdurig gebruik van neusdruppels wordt afgeraden.

Otrivin Duo neusspray is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel dat gebruikt kan worden bij neusverkoudheid. Het middel bevat twee actieve bestanddelen. Ten eerste ipratropium, wat de slijmaanmaak in de neus vermindert. Ten tweede xylometazoline, wat de bloedvaatjes in het neusslijmvlies vernauwt, waardoor het opgezette neusslijmvlies slinkt.

Stomen bij een voorhoofdsholteontsteking?

Huisartsen raden het stoombad geregeld aan bij een verkoudheid, neus- en bijholteontsteking. Inhalatie van warme vochtige dampen, zorgen ervoor dat slijm beter vervloeit. Driemaal daags een kwartier stomen boven een kom heet water met een doek over je hoofd, geeft een verruiming van de neusdoorgang. De Nederlandse Brandwonden Stichting adviseert echter om niet meer te stomen. Jaarlijks lopen veel mensen, vooral kinderen, brandwonden op als ze boven een badje met heet water stomen. Een teiltje heet water dat omvalt of hete stoom, kan verstrekkende gevolgen hebben. Het blijkt dat tientallen patiënten de afgelopen jaren met brandwonden moesten worden opgenomen in een ziekenhuis of in een brandwondencentrum. Meer dan de helft van de slachtoffers is jonger dan zestien jaar en deel hunner moest huidtransplantaties ondergaan. Sommige kinderen hadden hun geslachtsdelen dermate verbrand, dat zij een urinekatheter kregen.

Luchtbevochtiger

Het gebruik van een luchtbevochtiger kan de klachten van een voorhoofdsholteontsteking verlichten.

Gezonde voeding bij voorhoofdsholteontsteking

Eet gezond en gevarieerd, zeker als je voorhoofdsholteontsteking hebt. Met gezonde voeding ondersteun je je immuunsysteem en bevorder je het herstel. Hier zijn enkele voedingstips die kunnen helpen:

Eet vitamine C-rijke voedingsmiddelen

Vitamine C is een krachtig antioxidant die een belangrijke rol speelt bij de gezondheid van het immuunsysteem. Het werkt ontstekingsremmend. Vitamine C-bommetjes zijn onder meer citrusvruchten, bessen, kiwi, paprika en groene bladgroenten.

Vermijd bewerkte voedingsmiddelen

Bewerkte voedingsmiddelen missen belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen en vezels en bevatten te veel suiker, vet en zout. Dit kan bijdragen aan ontstekingen. Plaatst basisvoedingsmiddelen centraal zoals groente en fruit, volle granen, noten en peulvruchten, halfvolle en magere zuivel, gevogelte en vis.

Drink voldoende water

Het belang van water wordt vaak onderschat. Het drinken van water helpt je om gehydrateerd te blijven, wat van groot belang is voor je algehele gezondheid en welzijn. Het helpt bovendien om je bijholten vochtig te houden en het vergemakkelijkt de afvoer van slijm. Drink dagelijks minstens 8 glazen water. 8 glazen water per dag lijkt veel, maar als je tijdens een werkdag van 8 uur ieder uur een glaasje water drinkt, zit je er al aan!

Vooral bij rauw gebruik hebben knoflook en uien door hun specifieke stoffen een ontstekingsremmende werking / Bron: Istock.com/MallivanVooral bij rauw gebruik hebben knoflook en uien door hun specifieke stoffen een ontstekingsremmende werking / Bron: Istock.com/Mallivan

Eet knoflook en ui

Voeg knoflook en uien toe aan je maaltijden. Deze bolgewassen, die beide tot de familie Allium behoren, bevatten ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen. Deze gaan de ontsteking van de slijmvliezen in je holten tegen.

Vermijd zuivelproducten

Als je geen zuivelproducten drinkt, heb je over het algemeen minder last van slijmvorming in de neus en keel.

Geneeskrachtige planten bij voorhoofdsholteontsteking

De Gulden sleutelbloem (Primula veris) en de Kaapse geranium (Pelargonium sidoides) kunnen ingezet worden bij een bijholteontsteking.

Gulden sleutelbloem

De ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) adviseert de wortel van de Gulden sleutelbloem te gebruiken bij een acute ontsteking van de luchtwegen. Het positieve effect op het opgeven van slijm berust op de saponinen die in de wortel aanwezig zijn. Het zorgt onder meer een prikkeling van de slijmvliezen in keel en luchtwegen. Ook remmen de saponinen de groei van diverse bacteriën en schimmels, maar ook van het influenzavirus (griepvirus).

Kaapse geranium

De wortel van de Pelargonium sidoides heeft een antimicrobiële werking en blijkt heel effectief bij acute en chronische ontsteking van de luchtwegen. Het extract activeert bovendien bepaalde stoffen in je immuunsysteem.

Wanneer de huisarts raadplegen bij een voorhoofdsholteontsteking?

Het is verstandig om in de volgende gevallen de huisarts te raadplegen:
 • bij ernstig ziek zijn en koorts (zeker wanneer de koorts langer dan drie dagen aanhoudt);
 • als het spontane herstel uitblijft;
 • als de bijholteontsteking ten minste drie keer per jaar optreedt.

Prognose

Ongeveer 40% van de gevallen van acute sinusitis verdwijnt spontaan zonder antibiotica. De spontane genezing van virale sinusitis is 98%.[1]

Symptomen van tumoren van de neus en de neusbijholten

De verschijnselen en klachten die kunnen optreden bij tumoren van de neus(bijholten), zijn:
 • herhaaldelijke bloedneuzen, zo'n bloedneus kan spontaan optreden;
 • een verstopte neus of een loopneus (vrijkomen van pus/etter), dikwijls aan één kant;
 • eenzijdige aangezichtspijn;
 • terugkerende infectie en ontsteking van de bijholten;
 • zwelling in het gezicht, hetgeen gepaard gaat met pijn;
 • verlies van reukvermogen, minder of niets meer kunnen ruiken.

Doordat de eerste symptomen die optreden hetzelfde zijn als bij sinusitis, verschijnt de patiënt vaak op het spreekuur van de huisarts wanneer hij een dikke wang, een hoogstand van het oog of een zwelling in de mond heeft.

Noten:
 1. Medscape. What is the prognosis of sinusitis (sinus infection)? https://www.medscape.com/answers/232670-3603/what-is-the-prognosis-of-sinusitis-sinus-infection (ingezien op 3-6-2022)

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorhoofdsholteontsteking: wat te doen tegen de pijn?Voorhoofdsholteontsteking: wat te doen tegen de pijn?Een voorhoofdsholteontsteking kan volgen op een verkoudheid. De slijmvliezen die de binnenkant van de holten bekleden wo…
Sinusitis: kaakholte- of voorhoofdsholteontstekingSinusitis: kaakholte- of voorhoofdsholteontstekingEen simpele verkoudheid kan soms leiden tot een pijnlijke ontsteking van één of meerdere holtes in je hoofd. Meestal rak…
Neus- en bijholteontstekingNeus- en bijholteontstekingLinks en rechts van de neus, zitten de bijholten. De bovenkant van de bijholten komen tot aan de oogkassen en vlak onder…
De neus spoelen met een neusdoucheDe neus spoelen met een neusdoucheEen neusdouche is een hulpmiddel om de neus te spoelen. Dit kan handig zijn wanneer je last hebt van een neusverkoudheid…

Longkanker: symptomen, oorzaak, stadium en behandelingLongkanker: symptomen, oorzaak, stadium en behandelingLongkanker symptomen bestaan uit verandering in het hoestpatroon, bijvoorbeeld door een hardnekkige prikkelhoest en soms…
Trigger thumb of knappende duim: ziekte van De QuervainTrigger thumb of knappende duim: ziekte van De QuervainEen "trigger thumb" wordt ook wel knappende duim genoemd of ziekte van De Quervain. Hierbij is er een ontsteking in de p…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Dr. Jörg Grünwald en Christof Jänicke. Praktisch handboek plantengeneeskunde van A tot Z. Zuidnederlandse uitgeverij NV, zj.
 • Frosh A, Cruz C, Wellsted D, Stephens J. Effect of a dairy diet on nasopharyngeal mucus secretion. Laryngoscope. 2019 Jan;129(1):13-17. doi: 10.1002/lary.27287. Epub 2018 Sep 4. PMID: 30178886.
 • Hans Koch & Peter van Druenen: Diagnosewijze - 200 aandoeningen - symptomen, diagnose en behandeling. Uitgeverij Terra Lannoo, 2009.
 • http://www.buzzle.com/articles/sinusitis-sinus-infection-symptoms-treatment.html
 • http://www.sweetlove.be/br_sinusitis.htm
 • http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art&art_id=5092
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
 • http://www.bureau-identificatie.nl/baby_peuter_kleuter_kinderen.htm
 • http://www.telegraaf.nl/binnenland/20471608/__Brandwonden_na_stoombadje__.html
 • Medical News Today. Common symptoms of a sinus infection. https://www.medicalnewstoday.com/articles/322108.php (ingezien op 2-9-2018)
 • Medical News Today. Everything you need to know about sinus infection. https://www.medicalnewstoday.com/articles/307190.php?sr (ingezien op 2-9-2018)
 • Medscape. What is the prognosis of sinusitis (sinus infection)? https://www.medscape.com/answers/232670-3603/what-is-the-prognosis-of-sinusitis-sinus-infection (ingezien op 3-6-2022)
 • UMCG. Voedingspatroon zorgt via darmbacteriën voor meer of minder ontstekingsactiviteit. https://www.umcg.nl/s/voedingspatroon-zorgt-via-darmbacteri-c3-abn-voor-meer-of-minder-ontstekingsactiviteit (ingezien op 26-3-2023)
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/Dirima
 • Afbeelding bron 3: Andresr/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/Mallivan
Reacties

Marjan, 23-09-2014
Hallo, ik ben inmiddels al vijf keer geopereerd na de laatste keer in maart is de hoofdpijn niet meer weggegaan. Nu moet ik naar een neuroloog omdat mijn kno arts vermoedt dat ik last zou hebben van aangezichtspijn. Weet iemand hier meer over? Reactie infoteur, 07-10-2014
Aangezichtspijn zijn aanvallen van heftige pijnscheuten in het gezicht. De pijn zit meestal aan één kant van het gezicht: in het voorhoofd, in de neus en bovenkaak of in de lip, tong of onderkaak zitten. De pijnscheuten duren seconden tot minuten. Tussen de pijnaanvallen heeft u geen pijn. Lees hier verder: http://goo.gl/l9DQVK

Miep, 30-10-2013
Mijn broer heeft steeds last van voorhuidsholteonsteking, is dit vergelijkbaar met suinusitis? Reactie infoteur, 23-11-2013
Sinusitis of bijholteontsteking is een ontsteking van het slijmvlies van één of meer holle ruimtes achter de neus, in de bovenkaak en in het voorhoofd. Deze holle ruimten worden bijholten genoemd. Aan beide kanten in het hoofd zijn vier holten. Wanneer de voorhoofdsholte is aangedaan, is er feitelijk sprake van 'voorhoofdsholteontsteking'. In de volksmond heeft men het vaak over 'voorhoofdsholteontsteking' als bijholteontsteking wordt bedoeld. Lees hier verder: http://goo.gl/agZWCl

Leen Jonker, 30-06-2013
Ik heb op dit moment voorhoofdsholteontsteking, ben er 25 jaar geleden aan geopereerd, dat heeft goed geholpen. Nu ben ik wat ongerust dat het daar weer opuit draait.In die tijd lag je nog 7 dagen in het ziekenhuis. Mijn vraag is of de behandeling nog steeds dezelfde is als toen vr gr Reactie infoteur, 07-07-2013
Dan kan drainage van de voorhoofdsholte plaatsvinden. Ziekenhuis Gelderse Vallei schrijft daarover het volgende:
"Een echte voorhoofdsholteontsteking komt maar weinig voor. Een kaakholteontsteking komt wel vaak voor. Dit begint met pijn in het voorhoofd. Mocht een voorhoofdsholteontsteking (sinusitis frontalis) niet genezen met medicijnen en kleine ingrepen in de neus, dan wordt de holte van buitenaf open gemaakt door een sneetje net onder de wenkbrauw. Meestal is hiervoor narcose nodig. In de opening worden een of twee kunststof buisjes geplaatst die daar enige tijd blijven zitten. Soms is het nodig de holte door deze buisjes te spoelen. Na 1 á 2 dagen kunt u weer naar huis met een klein verbandje over het buisje. Pijn na de ingreep komt vrijwel niet voor. Integendeel, de dreunende hoofdpijn die door de ontsteking vaak aanwezig was, verdwijnt op slag na de operatie. Ook kan de kaakholte via deze opening worden gespoeld of schoon worden gezogen zonder dat er geprikt hoeft te worden." (Bron: http://alturl.com/6yy22)

Anonymous, 04-04-2013
Ik heb ook last van mn oor, komt dit door de voorhoofdsholteontsteking? Reactie infoteur, 07-04-2013
Een bijholteontsteking kan gepaard gaan met oorpijn.

Linda, 27-03-2013
Ik heb elke maand last van holteontstekingen, helaas. Ben nu bij de KNO arts geweest, en krijg volgende week een rontgenfoto. Echter heb ik op dit moment nog steeds last van onstekingen (antibiotica heeft niet geholpen). Maakt dit uit voor de rontgenfoto? M.a.w.; moet de ontsteking over zijn voor de foto? Reactie infoteur, 01-04-2013
Een sinusitis kan op een röntgen foto goed zichtbaar gemaakt worden. (Vaak wordt een CT scan gemaakt.)

Ingrid van Tricht, 23-10-2012
Bij MRI-scan werd poliep in de bijholte ontdekt. Heb gedurende anderhalf jaar veel last van bijholte, meestal een pijnlijk drukkend gevoel. Sinds vorige week zo'n heftige pijn in vorm van hoofdpijn, keelpijn, oorpijn en kiespijn. Geel pus loopt uit mijn neus. Heb vandaag van kno arts te horen gekregen dat het een cyste is en geen poliep en dat die niet de oorzaak is van al mijn problemen. Ik wil hier graag een tweede mening over horen.

Vr. Groet ingrid van Tricht Reactie infoteur, 06-11-2012
Het kan voorkomen dat u niet helemaal zeker bent over het oordeel van een medisch specialist en behoefte hebt aan een second opinion. Dit is het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Vaak kan uw zorgverzekeraar u hierbij helpen.

Eline, 15-04-2012
Dit is nu al de 2e keer dit jaar dat ik volgens mij een voorhoofdholte ontsteking heb. Ook vorig jaar heb ik er zeker 2x last van gehad. Ik de meeste symptomen die hierboven vermeld staan. Is dit normaal dat je hier zovaak last van heb. Ook heb ik last van mijn gezicht zoals mijn kaak. En erge last van hoesten, aan de linkerkant een dikke amandel en een vieze smaak in mijn mond. Moet ik hier mee naar een huisarts gaan, en wat kan ik hier aan doen. Paracetamol helpt niet en ook keeltabletten helpen niet. Reactie infoteur, 16-04-2012
Neem contact op met de huisarts als:
- u erg ziek bent (koorts en tot niets in staat);
- u langer dan vijf dagen koorts hebt;
- de klachten in twee weken nog niet zijn verminderd;
- u opnieuw koorts krijgt na een aantal koortsvrije dagen;
- u suf wordt;
- de oogleden van één oog dik of rood worden;
- u plotseling minder goed ziet.
(Bron: http://nhg.artsennet.nl)

Wat u er verder aan kan doen: http://goo.gl/4idUR

Stef, 21-02-2012
Ik heb meerdere van bovenstaande symtpomen, enorme druk rond mijn linkeroog, knallende koppijn en veel steken wanneer ik inadem. Ik ben de gehele week verkouden geweest, maar nu dit in een keer zo hevig wordt kan ik juist wel weer adem halen door me neus. Kan het zo zijn dat ik alsnog een holte-ontstekin heb? Aangezien ik nu wel goed door mijn neusbkan ademen. Reactie infoteur, 21-02-2012
De NHG-standaard (NHG staat voor 'Nederlands Huisartsen Genootschap') vermeldt dat er sprake is van rhinosinusitis (waarbij opgemerkt dat de oorspronkelijke naam, sinusitis, is veranderd in rhinosinusitis) "wanneer de patiënt zowel klachten of symptomen heeft van de neus (zoals rinorroe, verstopte neus, hoesten of niezen) als van de bijholten (zoals aangezichtspijn, frontale hoofdpijn, tandpijn of pijn bij kauwen in de bovenste tanden en/of kiezen, maxillaire of frontale pijn bij bukken). (…) Voor het stellen van de diagnose rhinosinusitis is het voldoende als er zowel klachten of symptomen van de neus (rinorroe en/of verstopte neus) als van de bijholten (pijn) zijn."

Renata, 16-02-2012
Ik herken de symptomen en bovenstaande is ook bevestigd door de huisarts, maar waar ik me zorgen over maak, is dat ik zo vreselijk MOE ben… hoort dit erbij? ik voel me net een lappenpop en hoe actief ik normaal gesproken ook ben; ik kan me nu nergens toe zetten, hoe graag ik dat ook wil. kan iemand me hier in gerust stellen? Reactie infoteur, 16-02-2012
Door chronische bijholteontstekingen kan uw levenskwaliteit afnemen en kunt u een algeheel gevoel van malaise hebben en constant moe zijn.

Daisy, 19-01-2012
Ik heb in 3 jaar tijd 15x oorontsteking gehad en afgelopen kerst waren me bijholtes zo erg onstoken dat me zenuwen waren aangetast. Daardoor kreeg ik aangezichtspijn. Dit telkens aan de rechterkant van me gezicht. Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn? Ik word helemaal gek van al de kuren. Bedankt Reactie infoteur, 19-01-2012
Wat zegt uw (huis)arts hierover?

Hannah, 08-11-2011
Ik heb dagelijks last van hoofdpijn. Heb een bril genomen voor het lezen, en ben naar de KNO arts geweest. Heb een neus operatie gehad, mijn tussenschot recht gezet en neusschelpen verkleind. Het is iets verbeterd maar ik ben nog steeds altijd verkouden. Ik kan zelden door mijn neus ademen en gebruik altijd het excuus in de zomer heb ik last van hooikoorts en in de winter ben ik altijd verkouden. Ik heb hier al jaren last van en denk na het lezen van dit dat ik chronische sinusitis heb. Ik weet alleen niet meer wat ik nu nog kan gaan doen. Ik heb meerder scan's gehad ivm mijn operatie en ook bij de hoofdpijnpoli. Zouden ze dan niet al sinusitis moeten hebben gezien? bedankt. Reactie infoteur, 10-11-2011
Een KNO-arts kan met een CT-scan van het hoofd goed bekijken waar de problemen zich voordoen als er sprake is van een (chronische) bijholte-ontsteking.

Simone, 06-10-2011
Ik ben in april dit jaar geopereerd aan mijn sinus frontalis, deze was verstopt (mogelijk een cyste) en werd afgesloten door een poliep. Ook is mijn neustussenschot rechtgezet. De KNO-arts is erg tevreden over het resultaat (nav CT-scan na de operatie). Op deze CT-scan kon hij wel zien dat er nog slijm achter was gebleven in mijn bijholte en voorhoofdsholte wat wellicht de oorzaak is van mijn aanhoudende klachten. De klachten zijn verminderd, maar blijven sluimeren. De klachten zijn: lichte tot matige hoofdpijn, het voelt warm aan (chronische ontsteking?) en soms heb ik ook aangezichtspijn. Allemaal aan een kant van mijn hoofd. Ik heb geen snot of verkoudheid. De KNO-arts zei dat hij niets meer voor mij kon beteken… Wat nu? Reactie infoteur, 09-10-2011
In dit geval moet u teruggaan naar uw huisarts en uw klachten met hem/haar bespreken.

Frida, 08-09-2011
Ik heb al een maand last van: vieze smaak in mijn mond als ik mijn neus ophaal en ik kan het ook ruiken. Is dit ook van de symptomen van een voorhoofsholte/bijholte ontsteking? Of is het weer iets anders. AUB kan iemand mij verder helpen. En zoja, wat kan ik er aan doen? Reactie infoteur, 09-09-2011
Een slechte adem, ook wel halitose genoemd, is vaak het gevolg van bacteriën op het achterste gedeelte van de tongrug, maar het kan ook een teken zijn van bepaalde gezondheidsproblemen. Luchtweginfecties, zoals longontsteking of bronchitis, chronische infecties van de sinussen, kunnen bijvoorbeeld ook een slechte adem veroorzaken. Ik heb er een artikel over geschreven: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/70274-halitose-stinkende-adem-slechte-adem-verhelpen-en-oorzaak.html

Thomas Gagliardi, 02-08-2011
Hallo, ik ben thomas ben een jongen van 14 jaar en heb al jaren last van eeb drukkende hoofdpijn in mijn hoofd. het word nog veel erger als ik buk of lig. 1 jaar geleden had ik een mri scan laten maken van mijn hersenen om te kijken of het geen tumor was. volgens de nuroloog was het geen tumor en hij kon ook voorderest niks anders vinden… nu heb ik sinds zondag egt een hele heftige druk in mijn hoofd. het lijkt egt net alsof mijn hersenen gaan barsten. maar mijn vraag was of dit ook misschien wel een sinusitus kon zijn? en had de nuroloog het mij anders verteld want die zou dat tock ook moeten zien op een mri? groetjes thomas Reactie infoteur, 05-08-2011
Als de neuroloog iets verdachts had gezien, had hij het zeker verteld. Ik denk dat je er verstandig aan doet om je huisarts te raadplegen met de klachten die je nu hebt. Ter geruststelling: hoofdpijn wordt zelden veroorzaakt door een hersentumor (zie: http://www.hersentumor.nl/info_patient/hoofdpijn.ecp).

Els van der Vlies, 19-11-2010
Staan je oren ook in verband met voorhoofdsholteontsteking, ik heb dan ook veel suizen in mijn ene oor. Reactie infoteur, 19-11-2010
Er is een verband tussen sinusitis en tinnitus (oorsuizen). Zie over oorsuizen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/61690-tinnitus-oorsuizen-oor-geluiden-genezen-en-behandeling.html

De oren staan rechtstreeks in verbinding met de neus-keelholte via de buis van Eustachius. Zie voor een afbeelding: http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/medische-encyclopedie/structuur-verbindingswegen/

Darifa, 04-08-2010
Ik heb de laatst tijd veel last van terugkerende voorhoofdsholteontsteking. vorig jaar ben ik geopereerd hieraan en tot nu geen succes voor niets is de operatie gedaan. Tot met vorige week röntgenfoto gemaakt nu de uitslag gekregen heb is het volgens de arts is de vernauwing van neus kanalen waardoor de slijm en vocht zich niet gemakkelijk er uit komt waardoor de bacteriële of infectie zich gaat nestelen met als gevolg voorhoofdsholteontsteking. Ik denk zelf van niet, maar dat ik meer allergisch ben voor bepaalde stoffen. Vorige week had een heftig aanval van jeuk en irritatie aan mijn neus met daarna als gevolg zware voorhoofdsholteontsteking. Kun u mijn voorzien van goede advies wat ik allemaal moet doen. Is second opinion een optie?
Met vriendelijk groet,
In afwachting op u reactie. Reactie infoteur, 09-08-2010
Hallo Darifa,

Het is altijd mogelijk een second opinion betekent aan te vragen. Hiermee wordt bedoeld dat een andere deskundige zijn mening geeft over uw diagnose of behandeling.

Hoe vraagt u een second opinion aan? Waar moet u rekening mee houden? Als u de second opinion heeft gekregen moet u een besluit nemen. Welke van de twee adviezen volgt u op? Dit kunt u lezen op de website:

http://www.consumentendezorg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=69

Mvg, Martin

Menno, 07-02-2010
Er staat hier dat sinusitis besmettelijk is maar ik denk dat dat niet klopt. Op alle andere sites (ook buitenlandse) wordt aangegeven dat een sinusitis niet besmettelijk is. De voorafgaande verkoudheid/griep natuurlijk wel. Reactie infoteur, 07-02-2010
Hallo Menno,

Dat is correct. Griep en verkoudheid zijn (zeer) besmettelijk. De betreffende (tussen)zin zal ik schrappen, aangezien het mensen op het verkeerde been kan zetten.

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 18-05-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 19
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.