Bloed in de urine: oorzaken bloed in plas bij man en vrouw

Bloed in de urine: oorzaken bloed in plas bij man en vrouw Bloed in urine kan bij zowel mannen als vrouwen optreden. Bloed in de urine, bloedplassen of hematurie is de aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine. Hematurie is een veelvoorkomend probleem. De meeste oorzaken zijn niet ernstig, maar omdat hematurie het resultaat kan zijn van een tumor of een ander ernstige aandoening, moet een arts worden geraadpleegd. De hematurie kan zonder symptomen optreden, maar kan zich ook voordoen met andere verschijnselen zoals pijn in de flank, plasklachten of meer aandrang. Als je roodgekleurde urine hebt, dan betekent dat niet per se dat er ook bloed in je urine zit. Het eten van rode bietjes, bessen, rabarber of kleurstoffen, evenals sommige medicijnen, kunnen een roze verkleuring van de plas veroorzaken. Bloed in de urine vereist altijd verder medisch onderzoek. Daarom is het raadzaam de huisarts te raadplegen als je bloed in de urine denkt waar te nemen. Als de oorzaak voor bloed in de urine is gevonden, zal de behandeling bepaald worden.
Urineonderzoek kan bloed in de urine aantonen / Bron: Angellodeco/ShutterstockUrineonderzoek kan bloed in de urine aantonen / Bron: Angellodeco/Shutterstock

Bloed in de urine of hematurie bij man en vrouw

Veel voorkomende klacht

Bloed in de urine of bloedplassen is een veelvoorkomend probleem. De medische term is 'hematurie'. Hematurie kan onschuldig zijn en zonder symptomen optreden, maar het kan ook veroorzaakt worden door een gevaarlijke ziekte. Pas na een grondig medisch onderzoek kan worden uitgemaakt wat de oorzaak ervan is. Let wel: ook bij gezonde mensen komen betrekkelijk vaak (5-15%) rode bloedcellen in de urine voor. Bij weinig cellen zijn, zal de urine niet rood kleuren.

Zichtbare en onzichtbare hematurie

Hematurie of bloed in de urine kan zich op twee manieren voordoen: onzichtbaar voor het blote oog en dus alleen zichtbaar onder een microscoop of zichtbaar, waarbij de urine alle kleuren rood tot bruin-paars kan hebben en zelfs gepaard kan gaan met stolsels. Deze vormen worden respectievelijk microscopische hematurie en macroscopische hematurie genoemd.

Zonder en met andere symptomen

De hematurie of bloed in de urine kan zonder symptomen optreden, maar het kan zich ook voordoen met andere verschijnselen zoals pijn in de flank, plasklachten of moeite met het uitplassen, meer aandrang en een toename van het aantal keren dat men moet plassen of een branderig gevoel tijdens het plassen.

Meer vrouwen dan mannen hebben bloed in de urine / Bron: Clker Free Vector Images, PixabayMeer vrouwen dan mannen hebben bloed in de urine / Bron: Clker Free Vector Images, Pixabay

Meer vrouwen dan mannen

Vrouwen krijgen vaker hematurie dan mannen, omdat vrouwen meer kans hebben op infecties van de urinewegen. Een blaasontsteking ontstaat vaak door (darm)bacteriën, die in de darmen leven maar daar geen schade veroorzaken. Deze lastpakken kunnen echter vanuit de anus of het gebied rond de anus via de huid in de urinebuis terechtkomen. Soms worden de bacteriën overgedragen via gemeenschap. Vrouwen hebben anatomisch gezien een kortere urinebuis dan mannen. Daarom kunnen bacteriën makkelijker de blaas binnendringen. Oudere mensen, vooral mannen, hebben vaker hematurie dan jongere mensen, omdat ze meer risico lopen op een (goedaardige) vergroting van de prostaat of kanker.

Oorzaken rode bloedcellen in de urine

Veel afwijkingen en aandoeningen zijn geassocieerd met de aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine of hematurie. De meest voorkomende oorzaken van bloed in de urine zijn onder te verdelen in de volgende clusters:
 • tumoren;
 • aangeboren afwijkingen;
 • trauma;
 • ontstekingen;
 • stenen;
 • systeemoorzaken.

Rode urine betekent niet per se dat er ook bloed in je urine aanwezig is. Het eten van rode bietjes, bessen, rabarber of kleurstoffen, evenals sommige medicijnen, kunnen een roze verkleuring van de urine veroorzaken.

Tumoren

Blaastumor of blaaskanker

Aanvankelijk geven blaastumoren geen klachten of symptomen. Het eerste signaal van blaaskanker is vaak macroscopische hematurie. Vaak gaat het urineren niet gepaard met pijnklachten, hoewel er in sommige gevallen klachten kunnen optreden die lijken op een blaasontsteking. Bij wat grotere tumoren kan er een doffe pijn in de onderbuik en in het kleine bekken optreden, hetgeen gepaard gaat met pijn bij het urineren of moeilijk kunnen plassen (mictieklachten).

Ureter-nierbekkentumor

Bij deze aandoening is hematurie het belangrijkste symptoom. Soms kunnen obstructietekenen of nierkolieken optreden. Er kan ook pijn ontstaan ten gevolge van tumorale doorgroei.

Niercelcarcinoom

Bij deze vorm van nierkanker geeft aanvankelijk meestal geen klachten. Pas in een verder gevorderd stadium kunnen de volgende klachten ontstaan:

Vergrote prostaat kan bloed in urine bij man veroorzaken / Bron: Akcmdu9, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Vergrote prostaat kan bloed in urine bij man veroorzaken / Bron: Akcmdu9, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Vergrote prostaat of BPH (Benigne Prostaat Hyperplasie)

Veel mannen van 50 jaar of ouder hebben in meer of mindere mate een vergrote prostaat. Een geringe vergroting van de prostaat die geen klachten geeft, is bij het ouder worden een normaal verschijnsel. Indien een vergrote prostaat voor klachten zorgt, dan begint dit in veel gevallen met een verminderde straalkracht bij het plassen. De vergrote prostaat kan de plasbuis (gedeeltelijk) dichtdrukken, waardoor het langer duurt voordat de blaas geleegd is. De doorgang voor de urine wordt kleiner en de straal dientengevolge minder sterk. Naast een zwakkere plasstraal, kunnen andere symptomen en verschijnselen wijzen op een vergrote prostaat:
 • vaak plassen;
 • het urineren gaat moeilijker;
 • vaak 's nachts plassen (nycturie)
 • bloed in de urine;
 • terugkerende infecties van de urinewegen.

Buikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.comBuikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.com

Aangeboren afwijkingen

Waternier of hydronefrose

Bij deze aandoening zwellen één of beide nieren en urineleiders op door ophoping van water in de nierkanaaltjes en het nierbekken. Mogelijke symptomen zijn van een waternier zijn onder meer:
 • bij de acute vorm: een nierkoliek, oftewel aanvallen van hevige tot ondraaglijke pijn in de flank door overvulling van de nier met water;
 • bij de chronische vorm: doffe pijn in de flank, een voelbaar opgezwollen nier;
 • overige klachten: buikpijn, misselijkheid, braken, koorts, onaangenaam gevoel in de bekkenstreek, bloed in de urine (in ongeveer 10% van de gevallen), urineweginfectie met pus in de urine, vage maagdarm-klachten, nierbeschadiging met nierfunctie-verlies (nier-insufficiëntie).

Polycysteuze nieren

Polycysteuze nieren betreft een aandoening waarbij in de nieren vele cystes gevonden worden, hetgeen kan leiden tot het ontstaan van nierfalen. In veel gevallen hebben mensen jarenlang geen enkele last van klachten, laat staan dat ze beseffen dat ze deze aandoening hebben. Sommige mensen met deze aandoeningen krijgen zelfs nooit symptomen of problemen. In veel gevallen ontwikkelen de eerste symptomen zich tussen het 30ste en 50ste levensjaar. De eerste symptomen zijn onder andere:
 • omdat één of meer van de cysten van tijd tot tijd bloeden, kan incidenteel bloed in de urine aangetroffen worden;
 • pijn aan één of beide nieren, omdat de nieren groter zijn;
 • nierstenen;
 • pijn in de buik en/of een opgezette buik;
 • hoge bloeddruk;
 • herhaalde nierinfecties.

Eenvoudige niercyste

Een cyste van de nier is een goedaardige tumor van de nier, bestaande uit een holte die gevuld is met een op water gelijkend vocht. De cysten van de nier zijn vaak stabiel en geven slechts uitzonderlijk klachten. Deze cysten geven normaal gesproken geen pijn of bloedverlies.

Sponsnier

Dit betreft een zeldzame aangeboren afwijking van de verzamelkanaaltjes in de nieren. Als er zich al symptomen voordoen, bestaan deze uit pijn in de lendenen, urineweginfectie en bloed in de urine. Deze patiënten lopen een verhoogd risico op de vorming van nierstenen en chronische nierinsufficiëntie.

Trauma

Niercontusie en nierruptuur

Een niercontusie is een nierkneuzing en een nierruptuur is een scheurtje in de nier. Bij een nierkneuzing of scheurtje in de nier kan sprake zijn van bloed in de urine. Een nierkneuzing kan iemand oplopen door bijvoorbeeld een ongeval of als gevolg van een harde trap.

Blaasruptuur

Een blaasruptuur is een scheuring in de blaas en deze kan spontaan, dus zonder voorafgaand letsel, optreden, doch dat gebeurt zelden. Een spontane blaasruptuur kan te wijten zijn aan verschillende ziekteprocessen, maar kan ook optreden bij gezonde mensen zonder dat er een oorzaak voor wordt gevonden. Dit wordt idiopathische blaasruptuur genoemd. De symptomen die kunnen optreden bij een spontane blaasruptuur zijn:
 • Pijn in de onderbuik;
 • Geen aandrang tot plassen of soms is het plassen zelfs onmogelijk;
 • Bij een blaasruptuur die plaatsvindt binnen het buikvlies (een extraperitoneale blaasruptuur) is er sprake van buikpijn en moeite met plassen en dit gaat gepaard met een vol gevoel in de buik, doordat er urine in de buikholte lekt. Er kunnen in zo'n geval ook symptomen optreden als op als moeizame en pijnlijke urinelozing, bloed in de urine of niet kunnen plassen.

Urethraruptuur

Na trauma kan een scheurtje of een totale afscheuring van de urethra (urinebuis of plasbuis) ontstaan. Het meest voorkomende symptoom is spontaan bloedverlies uit de plasbuis.

Vreemd lichaam

De aanwezigheid van een vreemd lichaam (zoals een steen) in de urinewegen, kan bloed in de urine veroorzaken;

Bloed in urine door ontstekingen

Cystitis, blaasontsteking

Een blaasontsteking, ook wel cystitis genoemd, kan de volgende symptomen geven:
 • een stekende en hevige pijn in de (onder)buik en/of onderrug;
 • frequent moeten plassen (frequente aandrang);
 • loze aandrang (aandrang tot plassen, terwijl de blaas niet vol is);b
 • brandende pijn of branderig gevoel tijdens het plassen en/of pijn of branderig gevoel vlak na het plassen;
 • slecht ruikende, stinkende of troebele urine;
 • bloed in de urine;
 • koorts en koude rillingen.

Misselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAllianceMisselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAlliance

Nierbekkenontsteking

Pyelonefritis is gelijktijdige ontsteking van de nier en het nierbekken (nierbekkenontsteking). Symptomen die kunnen optreden zijn:
 • rugpijn of pijn in de flanken;
 • rillingen;
 • soms ernstige buikpijn;
 • vermoeidheid;
 • koorts;
 • algemeen gevoel van ziek zijn;
 • mentale veranderingen of verwardheid;
 • huidveranderingen: rode huid, vochtige huid (transpireren), warme huid;
 • problemen bij het urineren: bloed in de urine, troebele of abnormale kleur urine, vieze of een sterke urinegeur, verhoogde frequentie van urineren, vaak moeten plassen 's nachts (nycturie), pijn bij het plassen;
 • braken, misselijkheid.

Nierfilterontsteking

Nierfilterontsteking (glomerulonefritis) kan bij de acute vorm de volgende symptomen geven:
 • verminderde urineproductie;
 • frequent urineren;
 • troebele of schuimende urine;
 • (roodbruin) bloed in de urine;
 • opgezwollen gezicht met dikke ogen;
 • opgezwollen voeten en benen.

Urethritis

Urethritis is een ontsteking van de urethra (plasbuis). De volgende verschijnselen kunnen optreden:
 • branderige pijn bij het plassen;
 • vaker plassen dan normaal;
 • bij mannen kan er een slijm- en pus afscheiding aan het uiteinde van het mannelijke lid plaatsvinden hetgeen kan jeuken;
 • eventueel pijn in de onderbuik.

Bloed in urine door stenen

Uretersteen

Een uretersteen is een steen in de ureter of urineleider. Als er een steen in de urinewegen zit, kan er (een beetje) bloed in de urine aanwezig zijn. Ook kan er koliekpijn optreden en tijdens een pijngolf lukt het de persoon niet om stil te zitten of stil te liggen. Dit kan gepaard gaan met misselijk zijn en overgeven.

Niersteen

Een niersteen kan gepaard gaan met de volgende klachten:
 • koliekpijn: krampende pijn van wisselende intensiteit (aanvalsgewijze pijn);
 • koliekpijn treedt op in de rug en kan uitstralen naar onderbuik, zijkant van de buik en lies;
 • de pijn kan bewegingsdrang tot gevolg hebben;
 • misselijkheid en braken;
 • bloed in de urine.
 • vaak en pijnlijk urineren, of gevoel van aandrang.

Blaassteen

Een kleine blaassteen hoeft geen klachten te geven, maar een grotere steen kan dit wel. De klachten kunnen bestaan uit:
 • pijnlijk en moeizaam plassen;
 • frequente aandrang tot urineren;
 • bloed in de urine.

Systeemoorzaken

Stollingsstoornis

Stollingsstoornissen zijn aandoeningen waarbij de bloedstolling afwijkt van normale situatie en het uit zich in het optreden van bloedingen of abnormaal veel bloedverlies.

Rode bloedcellen in de urine bij hardlopers / Bron: Istock.com/nd3000Rode bloedcellen in de urine bij hardlopers / Bron: Istock.com/nd3000

Zware lichamelijke inspanning

Na zware fysieke inspanning - bijvoorbeeld een (te) zware sporttraining of een (te) intensieve duurloop - kan het voorkomen dat de urine van kleur is veranderd: donkerbruin of rood. Bij hardlopers worden relatief vaak en in grotere aantallen rode bloedcellen in de urine aangetroffen, waardoor de urine rood kan kleuren. In dat geval zit er ook vaak eiwit in de urine. Doorgaans zijn deze rode bloedcellen en het eiwit afkomstig uit de nieren, die als gevolg van de zware inspanning zijn gaan lekken. In dat geval is er vaak na twee dagen geen bloed meer in de urine te zien. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor bloedverlies met de urine na zware lichamelijke inspanning. Zo kan het slijmvlies van de blaas en de plasbuis beschadigd zijn geraakt door de schokbelasting die optreedt bij het landen tijdens het hardlopen. Een dergelijke beschadiging treedt vaak bij mannen op, vooral als de blaas leeg is en om die reden gemakkelijker op en neer kan bewegen. Raadpleeg altijd de huisarts bij bloed in de urine.

Andere oorzaken bloed in urine

Endometriose

Er zijn ook andere, minder vaak voorkomende oorzaken van bloed in de urine, zoals endometriose. Endometriose is een goedaardige afwijking waarbij de binnenbekleding van de baarmoederholte, het baarmoederslijmvlies of endometrium, ook buiten de baarmoeder aanwezig is. Een endometriosehaard die tegen de blaas aandrukt kan pijnklachten veroorzaken bij het plassen. Voorts kan loze aandrang voor urine optreden. Indien de endometriose ook nog doorgroeit in de blaas, kan bloedverlies bij de urine ontstaan. Meestal treedt dit op tijdens de menstruatie, maar soms ook daarbuiten. Deze klachten hebben echter veelal een andere oorzaak dan endometriose, bijvoorbeeld een blaasontsteking.

Bloedverdunnende medicatie

Er wordt soms gesuggereerd dat bloedverdunnende medicijnen hematurie kunnen veroorzaken, maar dat is niet correct. Bloedverdunnende of antistollingsmedicijnen - bijvoorbeeld carbasalaat, acetylsalicylzuur, fenprocoumon, acenocoumarol - zorgen er wel voor dat een bloeding heviger zal zijn, waardoor bloedverlies bij gebruik van deze middelen sneller zal opvallen. Doch het bloedverlies wordt dus niet door deze middelen veroorzaakt.

Huisarts raadplegen bij bloed in de plas / Bron: Istock.com/WavebreakmediaHuisarts raadplegen bij bloed in de plas / Bron: Istock.com/Wavebreakmedia

Voedingsmiddelen en rode urine

Verder is het belangrijk om te weten dat na het eten van voedingsmiddelen met veel kleurstof - bijvoorbeeld rode bietjes - de urine rozerood kan verkleuren.

Bij welke symptomen de huisarts raadplegen?

Aangezien bloed in de urine altijd een verder medisch onderzoek vereist, is het raadzaam te allen tijde de huisarts te bezoeken als je bloed in de urine denkt waar te nemen. Als de oorzaak voor de hematurie is gevonden, zal de uroloog met je bespreken welke behandelingen mogelijk zijn.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bloed in de urine (hematurie)Bloed in de urine (hematurie)Bloed in de urine, ook wel hematurie genoemd, kan wijzen op bepaalde (ernstige) aandoeningen. Het is daarom verstandig a…
Hematurie: bloed in de urineBloed in het urine wordt ook wel hematurie genoemd. Hematurie kan een aanduiding zijn voor veel verschillende aandoening…
Oorzaken van bloed in urineOorzaken van bloed in urineWanneer u dit voor de eerst keer bloed in uw urine ziet, zal u misschien wel schrikken. Het komt redelijk vaak voor. Er…
Het klinisch chemisch laboratoriumIn het klinisch chemisch laboratorium worden ziektes uitgesteld of vastgesteld. Ook kunnen ze in het lab de vorderingen…

Transpireren en zweetgeur: oorzaken en oplossingenTranspireren en zweetgeur: oorzaken en oplossingenTranspireren is een heel gewone reactie van het lichaam bij warmte. De ene mens zweet meer dan de ander. Zweten kan zorg…
Welke factor zonnebrandcreme moet ik gebruiken?Welke factor zonnebrandcreme moet ik gebruiken?Verbrand! Even genieten van de zon kan resulteren in een pijnlijke verbrande huid. Zonnebrandcrèmes kunnen dit voorkomen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/brentmelissa
 • Afbeelding bron 1: Angellodeco/Shutterstock
 • Afbeelding bron 2: Clker Free Vector Images, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Akcmdu9, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 4: Andrey Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/CentralITAlliance
 • Afbeelding bron 6: Istock.com/nd3000
 • Afbeelding bron 7: Istock.com/Wavebreakmedia
Reacties

Dekelver Jeannine, 21-07-2018
Heb pas een lange periode augmentin retard 4 gr; per dag ingenomen alsook 5 weken aerosol met urfamicine en zinat 9 dagen wegens gouden staphylococcen in neus en sinussen. Heb nu vage pijn in nieren en wat opgezette buik, en vooral lichte pijn bij plassen, vooral s'morgens met bloed in urine?dit sinds enkele dagen reeds.
Heb wel tijdens inname van augmentin ongeveer een maand diarree gehad met irritatie in darmen erbij, maar zonder pijn.

beste groeten Reactie infoteur, 23-07-2018
Bij bloed in de urine is het belangrijk om een afspraak te maken met de huisarts. Ook is het verstandig om de bijwerkingen van de medicatie aan de arts voor te leggen.

G. P. Roelofs, 17-07-2018
Op mijn 81ste jaar kreeg ik prostaat kanker.Ik ben 35 keer bestraald in het Akademisch ziekenhuis Groningen.Mijn PSA
ging terug van ongeveer 30 naar 0,3(nu 0.6 per 22-5-2018.
Ik heb nu sinds kort veel bloed in de urine. Reactie infoteur, 18-07-2018
Bij (veel) bloed in de urine, zeker als u bekend bent met prostaatkanker, is het belangrijk direct contact op te nemen met de huisarts. Niet langer uitstellen!

Ron Pronk, 29-08-2016
Ik ben een man van 42 en heb nu voor de 3e keer in m'n leven bloed in m'n urine gehad. Eerste keer toen ik een jaar of 18 was, ongeveer 12 jaar geleden nog een keer, toen was t een keer of 5 plassen toen was t weg en nu had ik t weer. Bloed en stolsels, overigens geen pijn. Heb elke keer dat ik t had na t vrijen, snap alleen niet hoe dit t kan veroorzaken. Reactie infoteur, 11-09-2016
Het lijkt mij verstandig om dit met uw huisarts te bespreken. Meestal ligt de oorzaak van bloed tijdens of vlak na de ejaculatie bij de prostaat. Het kan worden veroorzaakt door een scheurtje in één van de aders van de prostaat. In de Angelsaksische landen spreekt men van 'prostaat varices'. Aan hemospermie (bloed in sperma, zie http://goo.gl/KvKxPB), wat zich kan zich manifesteren als bloed na de zaadlozing, ligt meestal geen ernstige of levensbedreigende aandoening ten grondslag. Een niet-specifieke ontsteking van de urinebuis, prostaat en/of zaadblaasjes zijn andere veel voorkomende oorzaken. Soms kan er ook een soa (seksueel overdraagbare aandoening) in het spel zijn. Ongeveer 90% van de mannen die een keer hemospermie hebben meegemaakt, zal dit vaker meemaken.
Het kán zijn dat de huisarts u verwijst naar een uroloog. Een uroloog kan onderzoek verrichten om onderliggende, al dan niet ernstige aandoeningen uit te sluiten.

Willie, 01-12-2014
Er zat bloed bij mijn urine. Ik maak me zorgen om nierkanker ivm. Afvallen, geen eetlust, nachtzweten. Mijn nierfunctie was goed. Moet ik me dan toch nog zorgen maken? Reactie infoteur, 21-12-2014
De hoeveelheid bloed in de urine zegt weinig over (de ernst) van de oorzaak. De oorzaak kan variëren van onschuldig (bijvoorbeeld een blaasontsteking) tot verontrustend (bijvoorbeeld kanker). Het is daarom belangrijk altijd contact op te nemen met de huisarts als er sprake is van bloed in de urine, zodat de oorzaak van het bloedverlies onderzocht kan worden. Dit geldt des te meer als er daarnaast ook sprake is van afvallen, geen eetlust en nachtzweten.

Ed S., 02-06-2014
Ik ben een man van 44 heb geregeld nu moeite met plassen ( branderig tot pijnlijk en onregelmatig straal en na druppelen)
Nu laatst na een pijnlijke steek in de plasbuis helder bloed verlies!
Nu ook constateer ik dat mijn eikel niet meer mooi rose van kleur is?.
Wat is het advies?. Reactie infoteur, 19-08-2014
Ik adviseer u om dit probleem voor te leggen aan uw huisarts. Aangezien bloed in de urine altijd een verder medisch onderzoek vereist, is het raadzaam om altijd je huisarts te bezoeken als je bloed in de urine denkt waar te nemen. Zeker gelet op het feit dat u ook nog andere klachten hebt. Er kan dan gekeken waar de klachten vandaan komen: prostaat- en/of blaas, enz.

D. Jets, 01-11-2013
Wat kan de oorzaak zijn bij een man als hij bloedverlies heeft na het plassen? Reactie infoteur, 23-11-2013
Een aantal mogelijke oorzaken worden in het artikel besproken. Aangezien bloed in de urine altijd een verder medisch onderzoek vereist, is het raadzaam om altijd je huisarts te bezoeken als je bloed in de urine denkt waar te nemen.

Bp, 25-10-2012
Man 25 jaar. Na het plassen komt er een beetje bloed uit de plasbuis. Moet ik me zorgen maken? Reactie infoteur, 29-10-2012
In geval van bloed bij de urine raad ik u aan altijd contact op te nemen met de huisarts. Het bloedverlies kan eenmalig optreden of vaker terugkomen, maar de mate van bloedverlies in de urine zegt weinig over de (ernst van) de oorzaak. Deze kan variëren van onschuldig tot verontrustend.

Jonatan, 22-07-2012
Mijn vriendin had pas geleden een blaas ontsteking, en ze was ermee naar de dokter gegaan en daar moest ze bloed plassen, er zat een of ander virus in haar blaas, en daar moest ze toen antibiotica voor pakken, maar nu was ze op kamp geweest en moest ze soms terug bloed plassen, en ze heeft voortaan dikwijls last van buikpijn, ik heb al gezegd dat ze nog eens terug naar de dokter moet maar ze wilt dit niet omdat ze denkt dat ze zwanger is omdat ze zo veel buikpijn heeft, maar ik weet dat ze dat niet kan zijn omdat ze een implanon heeft en we het met condoom doen, maar zij denk van wel omdat haar onregelmatige bloedingen gestopt zijn, kan dit allemaal een verband zijn? of maakt ze zicht ongerust om niets? Reactie infoteur, 24-07-2012
Een paar opmerkingen:
- Een antibioticum werkt alleen tegen bacteriën, niet tegen virussen.
- Over Implanon het volgende. De werkzame stof in Implanon is etonogestrel. De belangrijkste bijwerkingen zijn doorbraakbloedingen ('spotting') of langduriger menstruatie. Bij één op de vijf vrouwen komen de menstruaties juist minder vaak of stoppen zelfs geheel.
- In de bijsluiter staat het volgende vermeld over veranderingen in het bloedingspatroon: "Net als bij andere voorbehoedmiddelen met alleen progestageen kan het bloedingpatroon tijdens het gebruik van Implanon NXT veranderen. De frequentie kan veranderen (uitblijven van de bloeding, minder, meer of aanhoudende bloedingen), maar ook de intensiteit (sterker of zwakker) of de duur van de bloedingen. Uitblijven van de bloeding werd gerapporteerd door één op de vijf vrouwen, terwijl ook door één op de vijf vrouwen herhaalde en/of langdurige bloedingen werden gerapporteerd. In enkele gevallen werden hevige bloedingen gerapporteerd. In klinisch onderzoek was verandering van het bloedingpatroon de meest voorkomende reden voor verwijdering van het implantaat (ongeveer 11%). Het bloedingpatroon in de eerste drie maanden van gebruik geeft gewoonlijk een goede indicatie voor het toekomstige bloedingpatroon. Een verandering van het bloedingpatroon betekent niet dat Implanon NXT niet geschikt voor u is, of dat u niet beschermd bent tegen zwangerschap. In het algemeen hoeft u dus ook geen actie te ondernemen. Neem contact op met uw arts bij heel veel of langdurig bloedverlies." Menstruatiebloed kan zich bij het plassen 'mengen' met de urine. Het lijkt dan net alsof er bloed in de urine zit. Raadpleeg de (huis)arts bij twijfel.
- Implanon NXT beschermt onder normale omstandigheden drie jaar lang tegen zwangerschap. Een vrouw mag Implanon NXT niet gebruiken als ze zwanger is. Bij optreden zwangerschap tijdens gebruik, moet het implantaat (door een arts) verwijderd worden. Neem bij vermoeden van zwangerschap zo snel mogelijk contact op met de arts. Stel dit niet uit.
- Buikpijn kan (hoeft niet) een bijwerking zijn van Implanon (zie de bijsluiter). Als zij vaak last heeft van buikpijn, is het aan te raden de arts te raadplegen.

Dennis, 11-08-2011
Ik ben een 19 jarige man. Ik heb net tijdens het plassen plaste ik met bloed. Moet ik me ergens zorgen om maken? Reactie infoteur, 12-08-2011
Het bloedverlies kan eenmalig optreden of vaker terugkomen. De mate van bloedverlies in de urine zegt weinig over de (ernst van) de oorzaak. De oorzaken van hematurie (bloed in de urine) gaan van onschuldig (bijvoorbeeld blaasontsteking) tot verontrustend (bijvoorbeeld kanker). Daarom raad ik u aan in geval van hematurie snel uw huisarts te raadplegen.

B., 05-08-2011
Man 40+, sinds aantal jaren regelmatig hematurie geconstateerd + plasklachten, af en toe pijn in zij. Meerdere echo's, blaasonderzoek en CT scan gehad. Geen afwijkingen aangetoond aan blaas en urinewegen, prostaat licht vergroot. Enkele cystes in nieren maar verder geen afwijkingen gevonden. Bloedonderzoek gehad, nierfunctie ok, PSA 1.2. Diagnose prostatodynie waarvoor regelmatig Ciproxin kuur gegeven wordt. Hematurie blijft aanwezig. Zijn er nog meer mogelijkheden voor verder onderzoek? Reactie infoteur, 05-08-2011
Met blaasonderzoek bedoelt u waarschijnlijk een cystoscopie. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas (zie: http://www.urolog.nl/urolog/php/patients.php?doc=fol_cystoscopie&&lng=nl).

Intraveneuze urografie (IVU) is geïndiceerd wanneer de gangbare onderzoeken echografie, cystoscopie, enz. niets hebben kunnen aantonen. Intraveneuze urografie is een procedure om een röntgenfoto van het urinestelsel te maken. Hierbij worden nieren, ureters en blaas met intraveneuze contraststof radiologisch zichtbaar gemaakt. (Lees: http://www.zol.be/internet/MBV/RX.aspx?id=867).

Renale angiografie (een x-ray studie waarbij kleurstof wordt ingespoten in de nierslagader), CT-scan (reeds bij u verricht lees ik) of een nierbiopsie (hierbij haalt een arts met een naald een klein stukje weefsel - een biopt - uit de nier voor microscopisch onderzoek), kunnen in specifieke omstandigheden geïndiceerd zijn.

Als er geen definitieve diagnose kan worden vastgesteld, zal het onderzoek moeten worden herhaald, wanneer aanzienlijke hematurie optreedt of na 4-6 maanden.

Vraag uw behandelend arts om advies.

Pb, 22-06-2011
Man 72 jaar. Enkele druppels helder rood bloed bij de eerste urine lozing of vlak na de urine lozing. Reeds enkele jaren eerder last van gehad. In het verleden twee maal een TURP meegemaakt. Wat kan de oorzaak zijn? Nader onderzoek noodzakelijk? Reden tot ongerustheid? Geen duidelijke klachten. Reactie infoteur, 23-06-2011
Bloed in de urine vereist medisch onderzoek om vastte stellen wat de oorzaak is. Wanneer de oorzaak voor de hematurie is gevonden, zal de uroloog met u bespreken welke behandelingen mogelijk zijn

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.