Veel geeuwen: oorzaken en veelvuldig gapen behandelen

Veel geeuwen: oorzaken en veelvuldig gapen behandelen Moet je veel geeuwen? Wat kan de oorzaak zijn van veel geeuwen of veelvuldig gapen? Vaak gapen kan gewoon te maken hebben met het feit dat je slaperig en moe bent, bijvoorbeeld doordat je tot in de late uurtjes bent wezen stappen en weer vroeg op moest. Of het komt voort uit pure verveling. Overmatig geeuwen kan echter ook wijzen op een onderliggende aandoening; vooral als het geeuwen niet overgaat na een goede nachtrust. Geeuwen is een onvrijwillig proces dat meestal wordt geactiveerd wanneer je moe bent. Sommige gapen zijn kort en snel, maar sommige duren lang. Geeuwen kan gepaard gaan met andere lichamelijke reacties, zoals waterige ogen, een loopneus, de drang om je lichaam te strekken en een hoorbare zucht of andere geluiden. Als je vermoedt dat veelvuldig of vaak geeuwen overdag te maken heeft met een onderliggende aandoening, is het raadzaam om een afspraak te maken met je huisarts.

Veel geeuwen

De hele tijd geeuwen kan knap lastig zijn, vooral als je niet weet wat de oorzaak is. De meeste mensen gapen uitbundig als ze erg moe of vermoeid zijn, of wanneer ze langer opblijven dan gewoonlijk. Maar als geeuwen gebeurt zonder duidelijke reden, kan het aanleiding geven tot bezorgdheid. Je wilt immers weten wat er aan de hand is.

Vermoeidheid kan leiden tot veelvuldig gapen / Bron: Istock.com/dolgachovVermoeidheid kan leiden tot veelvuldig gapen / Bron: Istock.com/dolgachov

Mogelijke oorzaken veelvuldig gapen en geeuwen

Lichamelijke factoren

Overmatig gapen of geeuwen wat interfereert met het dagelijkse leven omdat het zo vaak en op ongelegen momenten gebeurt, kan worden veroorzaakt door veel factoren. De meest voorkomende reden is dat je zeer vermoeid of slaperig bent. Slaapstoornissen zoals slaapapneu, kunnen leiden tot een ernstig slaaptekort wat zich overdag onder meer uit in concentratieproblemen, slaperigheid en frequent gapen. Er kan ook sprake zijn van narcolepsie, een neurologische afwijking die gekenmerkt wordt door een onbedwingbare en overmatige slaperigheid overdag. Sommige medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of angst, kunnen bijwerkingen geven zoals slaperigheid en vermoeidheid.

Psychische factoren

Angst, spanning en verveling kunnen aanleiding geven tot overmatig geeuwen. Angst is van invloed op het hart, de luchtwegen en het energieniveau. Deze kunnen allemaal kortademigheid, (veelvuldig) geeuwen en stressgevoelens veroorzaken. Als je veel angst ervaart, kan het zijn dat je vaker gaapt dan andere mensen, of vaker dan wanneer je je niet zo angstig voelt.

Ernstige onderliggende aandoening

Houd er rekening mee dat overmatig gapen een teken kan zijn van een ernstige onderliggende aandoening. Medische aandoeningen die aanleiding kunnen geven tot overmatig of constant geeuwen, zijn multiple sclerose, leverfalen, progressieve supranucleair parese (PSP, een zeldzame hersenziekte), epilepsie, een hersentumor, encefalitis (hersenontsteking) of een bloeding rond de aorta. Een dreigende hartaanval kan ook leiden tot plotseling, overmatige geeuwen. Dit gebeurt omdat deze aandoeningen leiden tot activiteit op de nervus vagus, de tiende hersenzenuw, waarbij de bloeddruk en hartslag flink kan dalen. Gapen is een natuurlijke reactie van het lichaam op deze verandering.

Gapen kan komen door slaapgebrek / Bron: Stokkete/ShutterstockGapen kan komen door slaapgebrek / Bron: Stokkete/Shutterstock

Stoornissen die leiden tot een gebrek aan slaap

Slaapgebrek kan leiden tot overmatig gapen. Dit is het signaal van je hersenen dat je moe bent en moet rusten. Terwijl je levensstijl een oorzaak kan zijn voor het gebrek aan slaap, kan er ook sprake zijn van een slaapstoornis zoals slaapapneu. Bij het slaap-apneusyndroom treden er ademstilstanden op in de slaap. Een slaaptekort heeft allerlei gevolgen. Een tekort aan zuurstof in het bloed gedurende de slaap, zorgt ervoor dat de organen en andere lichamelijke processen een tekort aan zuurstof hebben waardoor ze minder goed functioneren. Mensen met slaapapneu hebben een verhoogde kans op de volgende stoornissen en aandoeningen:

Bijwerking van sommige medicijnen: slaperigheid en gapen

Bepaalde medicijnen kunnen als bijwerking slaperig en sufheid hebben, wat leidt tot overmatig geeuwen. Geneesmiddelen zoals antihistaminica (geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën), bepaalde antidepressiva en sommige pijnstillers, kunnen deze bijwerkingen geven.

Vasovagale reacties

Hierbij is er een probleem met de werking van de nervus vagus, de tiende hersenzenuw. Dit gebeurt als gevolg van bloedingen rondom je hart of aorta (de belangrijkste slagader die bloed naar het hart vervoert). Het kan ook wijzen op een hartaanval of een gescheurde aorta. Hoewel dit een vrij ongebruikelijk symptoom is, kan overmatig geeuwen zonder vermoeidheid of gebrek aan slaap wijzen op hartproblemen, zoals een hartaanval.

Bij een beroerte word je met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance / Bron: Istock.com/lampixelsBij een beroerte word je met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance / Bron: Istock.com/lampixels

Hersentumor of beroerte

Een hersentumor en een beroerte zijn aandoeningen waarbij de hersenen de neiging hebben om abnormale signalen uit te zenden, waar overmatig geeuwen onderdeel van kan uitmaken.

Multiple sclerose

Volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Sleep Medicine and Disorders hebben patiënten met multiple sclerose (MS) vaak te kampen met lange periodes van geeuwen en slaapproblemen. De studie stelde ook dat mensen die lijden aan multiple sclerose lijden aan een stoornis van de thermoregulatie (onvermogen om de temperatuur van het lichaam adequaat te regelen) die tot gaapaanvallen aanleiding geeft. De studie wees uit dat, hoewel het een vervelend symptoom van MS is, geeuwen vaak leidt tot symptomatische verlichting van de klachten.

Veel geeuwen door leverfalen

Frequent geeuwen is een onschuldig symptoom van het eindstadium van leverfalen. Hoewel het exacte mechanisme van waarom dit gebeurt niet opgehelderd is, vermoeden sommige deskundigen dat het waarschijnlijk te wijten is aan vermoeidheid als gevolg van het niet functioneren van de lever.

Hypoglykemie

Hypoglykemie duidt op een te lage bloedglucosespiegel, dat wil zeggen onder 3,5 millimol per liter (mmol/l). Alle organen van het lichaam, waaronder de hersenen, hebben suiker nodig om te kunnen functioneren. Een te lage bloedglucosespiegel leidt tot allerlei symptomen of kenmerken, zoals onder meer:

MRI-scan / Bron: Istock.com/© james steidlMRI-scan / Bron: Istock.com/© james steidl

Onderzoek en diagnose

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

Om de oorzaak van overmatig gapen vast te stellen, zal de arts vragen stellen over je klachten en slaapgewoonten. Dit kan helpen om te bepalen of het vele geeuwen optreedt als gevolg van vermoeidheid of een slaapstoornis. Ook zal de arts je lichamelijk onderzoeken.

Slaaponderzoek

Soms is een slaaponderzoek (polysomnografie) nodig, waarbij een meting gebeurt van het zuurstofgehalte in je bloed, de hartslag, de rapid eye movements (REM-slaap, deze volgt na de diepe slaap en wordt ook de droomslaap genoemd), de spieractiviteit en de hersengolven om mogelijke slaapproblemen te achterhalen.

Beeldvormend onderzoek

Na het uitsluiten van slaapproblemen, zal de arts diagnostische tests uitvoeren om een ​​andere mogelijke oorzaak voor overmatig gapen te vinden. Een elektro-encefalogram (EEG) is een van de tests die kunnen worden gebruikt. Een EEG meet de elektrische activiteit in de hersenen. Het kan helpen bij het diagnosticeren van epilepsie en andere aandoeningen die de hersenen beïnvloeden. Ander beeldvormend onderzoek is ook mogelijk. De arts kan bijvoorbeeld een MRI-scan indiceren. Met behulp van een sterk magnetisch veld worden honderden beelden van je lichaam gemaakt. Deze beelden worden vaak gebruikt om aandoeningen van het ruggenmerg en de hersenen te diagnosticeren, zoals tumoren en multiple sclerose. Een MRI-scan van het hart is ook mogelijk. Hiermee kan de arts ene beeld krijgen van de pompfunctie van het hart en de werking van de hartkleppen.

Therapie bij angst, stress of depressie / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.comTherapie bij angst, stress of depressie / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.com

Veelvuldig gapen behandelen

Als medicijnen overmatig gapen veroorzaken, kan de arts een lagere dosering aanbevelen. Zorg ervoor dat je dit met je arts bespreekt en dat je niet op eigen houtje de dosering aanpast of stopt met het gebruik van medicijnen. Als veel geeuwen optreedt als gevolg van een slaapstoornis, kan de arts (tijdelijk) slaapmedicatie of slaaptechnieken aanbevelen om beter te slapen. Ook kan het helpen om ontspanningsoefeningen te doen bij stress en bij angst of depressie, is psychotherapeutische behandeling zinvol. Als veel geeuwen een symptoom is van een ernstige medische aandoening, zoals epilepsie of leverfalen, dan moet het onderliggende probleem onmiddellijk worden behandeld.

Lees verder

© 2016 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Overmatig geeuwen (gapen): Oorzaken en behandelingOvermatig geeuwen (gapen): Oorzaken en behandelingGeeuwen bij vermoeidheid of slaperigheid doet iedereen wel eens. Van overmatig geeuwen is sprake wanneer iemand meer dan…
Geeuwen, wat is dat?Geeuwen is een alledaags en overbekend fenomeen. Het is een stuk complexer dan we denken. Alle gewervelde dieren doen he…
Vrijheidsdressuur: GapenNet als mensen kunnen paarden gapen. De meeste paarden doen dit gewoon uit zichzelf, maar het is mogelijk dit op command…
Waarom is gapen aanstekelijk?Waarom is gapen aanstekelijk?Het is vroeg in de ochtend en je zit in de trein op weg naar je werk. Het feestje van de vorige avond had langer geduurd…

Diverticulitis: Langzaam opbouwen naar vezelrijke voedingDiverticulitis: Langzaam opbouwen naar vezelrijke voedingDiverticulitis is een aandoening waarbij de zakvormige uitstulpingen in het slijmvlies van de dikke darm (divertikels) o…
Oogoefeningen voor ouderdomsverziendheid (presbyopie)Oogoefeningen voor ouderdomsverziendheid (presbyopie)Presbyopie is de medische term voor “verziendheid”. Deze oogziekte is te corrigeren met een bril, contactlenzen of een o…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Truthseeker08, Pixabay (bewerkt)
 • Healthline. What Causes Excessive Yawning? http://www.healthline.com/symptom/excessive-yawning (ingezien op 9-2-2018)
 • http://www.medicinenet.com/yawning/symptoms.htm
 • http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/reasons-for-excessive-yawning-p915/
 • http://www.webmd.com/brain/news/20110923/why-we-yawn#1
 • http://www.md-health.com/Yawning-All-the-Time.html
 • http://www.anxietycentre.com/anxiety/symptoms/excessive-yawning-anxiety.shtml
 • https://www.migrainetrust.org/about-migraine/trigger-factors/hypoglycaemia/
 • https://slaapcentrum.slingeland.nl/kenniscentrum/Ziekte--Aandoening/Slaap-apneu-syndroom/Gevolgen-en-symptomen/837/843/852
 • Midical News Today. What causes excessive yawning? https://www.medicalnewstoday.com/articles/324401 (ingezien op 31-5-2021)
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/dolgachov
 • Afbeelding bron 2: Stokkete/Shutterstock
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/lampixels
 • Afbeelding bron 4: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/© james steidl
 • Afbeelding bron 6: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 25-09-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 16
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.