Gevoelloosheid in gezicht: Oorzaken van verdoofd gevoel

Gevoelloosheid in gezicht: Oorzaken van verdoofd gevoel Een aantal zenuwen die langs de linker- en rechterkant van het hoofd lopen, zijn essentieel voor het voelen van pijn, temperatuur, aanraking en andere gewaarwordingen. Wanneer deze zenuwen schade oplopen door druk of irritatie, kan een patiënt een verdoofd gevoel in het aangezicht ervaren. Deze gevoelloosheid kan zich manifesteren in een deel van het gezicht, of in sommige gevallen in het gehele gezicht, aan één zijde of beide zijden. In veel gevallen is het verdoofde gevoel tijdelijk, maar als de symptomen constant aanhouden of regelmatig terugkeren, kan dat wijzen op een ernstiger probleem. Verschillende aandoeningen en omgevingsfactoren kunnen gevoelloosheid van het gelaat veroorzaken. Na een gedetailleerde medische geschiedenis, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, beeldvormende onderzoeken en/of een elektromyografie (meting van de elektrische spieractiviteit), kan de arts de oorzaak vaststellen en een passende behandeling bepalen.
Door een aneurysma kan een patiënt mogelijk dubbelzien / Bron: Frankieleon, Flickr (CC BY-2.0)Door een aneurysma kan een patiënt mogelijk dubbelzien / Bron: Frankieleon, Flickr (CC BY-2.0)

Aneurysma en doof gevoel in het gelaat

Een aneurysma is een medische term die verwijst naar een uitstulping van de wand van een slagader, meestal in de hersenen. Een kleine uitstulping veroorzaakt vaak geen symptomen, maar naarmate het aneurysma groeit, kan het druk uitoefenen op het hersenweefsel en de zenuwen. Dit kan resulteren in een doof gevoel aan één kant van het gezicht. Ook kan de patiënt oogpijn aan één oog ervaren of last hebben van dubbelzien (diplopie). Indien een hersenaneurysma (uitstulping van een deel van een slagader in de hersenen) lekt of barst, kan dit leiden tot een hersenbloeding, wat gepaard gaat met ernstige hoofdpijn. Deze noodsituatie vereist onmiddellijke medische interventie.

Bell’s Palsy en gevoelloosheid in het gezicht

Patiënten met Bell’s palsy ervaren zwakke of verlamde spieren aan één kant van het gezicht. Bell’s palsy ontstaat wanneer de aangezichtszenuw opgezwollen raakt, wat leidt tot een verstoring van de gezichtsbewegingen. De aangetaste zijde van het gezicht kan er ‘hangend’ uitzien, met symptomen zoals een afhangend ooglid (ptosis) en een hangende mondhoek. Dit kan leiden tot tranende ogen en kwijlen. Andere symptomen kunnen hoofdpijn, een overgevoeligheid voor geur, smaak of geluid, en druk in de kaak of het oor zijn. De meeste patiënten herstellen binnen enkele weken.

Ernstige hoofdpijn is typerend bij een beroerte / Bron: Geralt, PixabayErnstige hoofdpijn is typerend bij een beroerte / Bron: Geralt, Pixabay

Beroerte en verdoofd gevoel in het aangezicht

Een beroerte is een medische noodsituatie waarbij een bloedvat dat bloed en zuurstof naar de hersenen transporteert, geblokkeerd is of barst. Dit kan leiden tot plotselinge gevoelloosheid in het gezicht. Zonder voldoende bloed en zuurstof sterven hersencellen snel af, waardoor het lichaamsdeel dat door die hersencellen wordt aangestuurd, stopt met functioneren. Bij een beroerte telt elke minuut. Hoe langer de patiënt wacht met het zoeken van medische hulp, hoe groter de kans op blijvende hersenschade. Andere mogelijke symptomen van een beroerte zijn:

Epilepsie

Epilepsie kan leiden tot onregelmatige hersenactiviteit van de cellen die verantwoordelijk zijn voor het gezichtsgevoel, wat gevoelloosheid in het gezicht kan veroorzaken.

Hemiplegische migraine en verlies van gevoel in het gelaat

Hemiplegische migraine is een zeldzame vorm van migraine (aanvallen van aura en/of eenzijdige hoofdpijn) die gepaard gaat met hoofdpijn en gevoelloosheid of zwakte aan één kant van het lichaam. Dit kan het gezicht, de arm of het been betreffen. De symptomen kunnen enkele uren tot dagen aanhouden.

Hypothyreoïdie (verlaagde werking van de schildklier)

Het lichaam heeft een aantal hormonen nodig om goed te functioneren, waarvoor de schildklier verantwoordelijk is. Een minder actieve schildklier (hypothyreoïdie) kan leiden tot diverse klachten, waaronder gevoelloosheid van het aangezicht, de armen en benen.

Infecties en gevoelloosheid in het gezicht

Infecties kunnen de zenuw aantasten die verantwoordelijk is voor het gevoel in het gezicht. Verschillende veelvoorkomende infecties kunnen leiden tot gevoelloosheid aan één zijde of beide zijden van het gezicht. Andere symptomen treden meestal ook op bij een infectie.

Bacteriële infecties

Een verdoofd gevoel in het gelaat kan het gevolg zijn van bacteriële infecties, zoals:

Virale infecties

Gordelroos is een infectie van de zenuwen, meestal veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt. Gordelroos gaat vaak gepaard met een pijnlijke huiduitslag aan één kant van het gezicht of lichaam. Soms treedt de huiduitslag rond één oog op. Ongeveer één tot vijf dagen voordat de uitslag verschijnt, kan de patiënt gezichtspijn, een branderig gevoel in het gezicht, een jeukend gezicht, tintelingen in het gelaat of gevoelloosheid ervaren. Ook bof (gezwollen oorspeekselklieren), griep (influenza), hiv of aids, klierkoorts, lepra (infectie met zenuwschade en symptomen aan ogen en huid), mazelen (symptomen aan ogen en huid), en rabiës (aantasting van het centrale zenuwstelsel) kunnen soms ook een verdoofd gevoel in het gelaat veroorzaken.

Medicatiegebruik kan mogelijk leiden tot gevoelloosheid in het aangezicht / Bron: Stevepb, PixabayMedicatiegebruik kan mogelijk leiden tot gevoelloosheid in het aangezicht / Bron: Stevepb, Pixabay

Medicijnen

Als bijwerking van sommige medicijnen kan gedeeltelijke of volledige gevoelloosheid in het gezicht optreden. Dit gebeurt vooral bij het gebruik van voorgeschreven anti-epileptica.

Multiple sclerose (MS) en verdoofd aanvoelend gelaat

De auto-immuunaandoening multiple sclerose ontstaat wanneer het immuunsysteem van het lichaam zonder duidelijke reden de beschermende laag van de zenuwvezels aanvalt. Het ontbreken van deze laag leidt tot zenuwschade. Gevoelloosheid is een van de eerste en meest voorkomende symptomen van de aandoening. De patiënt kan het gevoel in het gelaat (aan één kant of beide zijden) of in andere lichaamsdelen verliezen. Andere bijkomende symptomen zijn:

Transient Ischemic Attack (TIA)

Een TIA, ook wel 'miniberoerte' genoemd, veroorzaakt symptomen die vergelijkbaar zijn met die van een beroerte, waaronder een doof gevoel in het gezicht. Bij een TIA ligt een stolsel in de hersenen ten grondslag aan de klachten, maar dit stolsel verdwijnt snel (in tegenstelling tot bij een beroerte), waardoor de symptomen slechts een paar minuten aanhouden. Indien een kant van het gezicht plotseling gevoelloos aanvoelt, het spraakvermogen is aangetast (dysartrie) of andere symptomen van een beroerte optreden, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te schakelen.

Trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie is een aandoening die voortkomt uit schade aan de nervus trigeminus. Patiënten ervaren vaak ondraaglijke scherpe of stekende pijn of pijnschokken in het aangezicht. Deze vorm van perifere neuropathie (schade aan zenuwen met pijn, zwakte, gevoelloosheid en tintelingen) is meestal eenzijdig. De pijnscheuten duren doorgaans enkele seconden, maar de aangezichtspijn kan de hele dag aanhouden. De bijbehorende gevoelloosheid komt vaak vroeg in de ziekte voor.

Tumor en schade aan gezichtszenuwen

Sommige goedaardige tumoren groeien op of nabij de zenuwen die het gevoel en de bewegingen in het gezicht aansturen. Wanneer de tumor groot genoeg is, kan deze druk uitoefenen op de zenuwen. Een akoestisch neuroom (goedaardige tumor in de hersenzenuw) kan bijvoorbeeld een doof gevoel in het aangezicht veroorzaken als het groeit langs de trigeminuszenuw. Een neuroom van deze omvang kan ook tinnitus aurium (oorsuizen) en/of duizeligheid veroorzaken. De symptomen zijn afhankelijk van de getroffen zenuw. Het gezicht kan verdoofd aanvoelen, of de patiënt kan kauwproblemen ervaren. Soms kunnen de gezichtsspieren ook verzwakt zijn (spierzwakte), en gehoorproblemen kunnen ook optreden.

Voedings- en vitaminetekorten kunnen mogelijk een doof gevoel in het aangezicht veroorzaken / Bron: Jill111, PixabayVoedings- en vitaminetekorten kunnen mogelijk een doof gevoel in het aangezicht veroorzaken / Bron: Jill111, Pixabay

Andere oorzaken

Diverse andere aandoeningen en omgevingsfactoren kunnen leiden tot een gevoelloos gezicht, zoals:

Alarmsymptomen

Bij gevoelloosheid in het gezicht is het belangrijk om op alarmsymptomen te letten, omdat deze kunnen wijzen op ernstigere onderliggende aandoeningen die onmiddellijke medische aandacht vereisen. Hier zijn enkele alarmsymptomen waar je op moet letten:
 • Plotselinge gevoelloosheid: Als het verdoofde gevoel in het gezicht plotseling optreedt, vooral als het gepaard gaat met andere symptomen zoals zwakte of verdoofd gevoel in andere delen van het lichaam.
 • Ernstige hoofdpijn: Een plotselinge, ernstige hoofdpijn, vooral als deze gepaard gaat met gevoelloosheid in het gezicht, kan wijzen op een hersenbloeding of een beroerte.
 • Verlies van gezichtsvermogen: Wazig zien, verlies van gezichtsvermogen of andere visuele stoornissen in combinatie met gevoelloosheid kunnen wijzen op een ernstige aandoening zoals een beroerte of een hersentumor.
 • Problemen met spreken: Moeite met spreken, onduidelijke spraak of moeite met begrijpen van taal kan wijzen op een beroerte of een ander neurologisch probleem.
 • Plotselinge zwakte of verlamming: Zwakte of verlamming aan één kant van het lichaam, vooral in combinatie met gevoelloosheid in het gezicht, kan een teken zijn van een beroerte of een andere ernstige neurologische aandoening.
 • Verlies van bewustzijn: Bewustzijnsverlies of verwarring, vooral als dit gepaard gaat met gevoelloosheid in het gezicht, kan wijzen op een ernstige aandoening zoals een beroerte of een andere medische noodsituatie.
 • Ernstige duizeligheid: Ernstige duizeligheid of balansproblemen in combinatie met gezichtsgevoelloosheid kan duiden op een neurologische aandoening of een probleem met het evenwichtsorgaan.
 • Lange duur van symptomen: Als de symptomen langdurig aanhouden of steeds terugkeren, vooral als ze gepaard gaan met andere symptomen zoals hoofdpijn, problemen met beweging, of spraakproblemen.
 • Koorts en algemene ziekteverschijnselen: Koorts en andere symptomen van ziekte, zoals vermoeidheid en algemene malaise, vooral in combinatie met gezichtsgevoelloosheid, kunnen wijzen op een infectie of een ontsteking.
 • Recent trauma: Als de gevoelloosheid in het gezicht optreedt na een recent trauma aan het hoofd of gezicht, kan dit wijzen op een ernstige verwonding of een probleem met de zenuwen.

Als je één of meerdere van deze symptomen ervaart, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen. Een arts kan de oorzaak van de symptomen onderzoeken en een passende behandeling adviseren.

Lees verder

© 2018 - 2024 Miske, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Doof gevoel in oor of oren: oorzaken verdoofd gevoel in oorDoof gevoel in oor of oren: oorzaken verdoofd gevoel in oorAls je oor verdoofd aanvoelt of als je een tintelend gevoel in een of beide oren ervaart, kan dit een symptoom zijn van…
Anesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezichtAnesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezichtAnesthesia dolorosa betekent letterlijk ‘pijnlijke gevoelloosheid’. Deze pijnaandoening treedt op als gevolg van schade…
Doof gevoel in gezicht: oorzaken gevoelloosheid in gezichtDoof gevoel in gezicht: oorzaken gevoelloosheid in gezichtEen doof gevoel in het gezicht kan gevoeld worden in de wangen, lippen, kin, neus, voorhoofd en/of kaken. Gevoelloosheid…
Gevoelloze borsten: oorzaken van een doof gevoel in de borstGevoelloze borsten: oorzaken van een doof gevoel in de borstGevoelloze borsten of een gevoelloze borst is een euvel dat niet vaak voorkomt bij een vrouw. Het kan voor onrust zorgen…

Neoblaas, een alternatief voor een verwijderde blaasNeoblaas, een alternatief voor een verwijderde blaasWanneer je blaaskanker hebt in een gevorderd stadium, beslist de chirurg soms om de volledige blaas weg te nemen. Dit is…
AVNTR: AV-nodale re-entry tachycardie (hartritmestoornis)AVNTR: AV-nodale re-entry tachycardie (hartritmestoornis)AVNTR of AV-nodale re-entry tachycardie is een type hartritmestoornis. Er gaat dan iets mis bij het doorgeven van elektr…
Bronnen en referenties
 • Geraadpleegd op 29 april 2018:
 • 12 CAUSES OF FACIAL NUMBNESS, http://tenthyard.com/causes-facial-numbness/
 • Coëlho, Medisch Zakwoordenboek, digitale editie, versie 2010
 • Facial Numbness, https://www.docneuro.com/facial-numbness.html
 • Facial Numbness: Causes, Symptoms, and Treatment, https://www.doctorshealthpress.com/general-health-articles/facial-numbness/
 • What Causes Numbness on the Right Side of the Face?, https://www.healthline.com/health/right-sided-facial-numbness#diagnosis
 • Why Is My Face Numb?, https://www.webmd.com/a-to-z-guides/face-numb-causes#1
 • Afbeelding bron 1: Frankieleon, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Geralt, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Jill111, Pixabay
Miske (4.039 artikelen)
Laatste update: 19-07-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.