Pijn op de longen: bij diep inademen of pijn met hoesten

Pijn op de longen: bij diep inademen of pijn met hoesten Pijn op de longen is een klacht die kan optreden bij verschillende aandoeningen of ziekten. Pijn op de longen is in feite geen correcte term, omdat de longen zelf geen pijnreceptoren hebben. De longvliezen en borstkaswand hebben wel pijnreceptoren. Veel mensen maken zich zorgen als ze pijn voelen in de longstreek. Pijn op de longen kan ervaren worden als een zeurende, doffe of stekende pijn. Pijn aan de longen kan gepaard gaan met andere klachten als pijn op de rug, nek, schouder of tussen de schouderbladen. Soms heb je pijn aan de longen bij (diep) inademen of met hoesten. Ook kan de pijn gepaard gaan met benauwdheid. Wat betekenen deze klachten en kan het een symptoom zijn van een onderliggende aandoening? Raadpleeg bij aanhoudende of verergerende klachten altijd je huisarts voor een goede diagnose en behandeling. Bij vermoeden van een hartinfarct is het van belang om direct 112 te bellen voor spoedeisende hulp. De prognose van pijn op de longen hangt af van de onderliggende oorzaak.
Pijn op de longen kent meerdere oorzaken / Bron: Minerva Studio/Shutterstock.comPijn op de longen kent meerdere oorzaken / Bron: Minerva Studio/Shutterstock.com

Pijn bij diep inademen of pijn met hoesten

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken van pijn bij diep inademen of pijn met hoesten. De pijn kan gepaard gaan met andere klachten, zoals benauwdheid of kortademigheid. Als deze klachten ernstig zijn, is het verstandig je huisarts te raadplegen.

Pijn op de longen door longaandoeningen

Pijn op de longen kan komen door longziekten.

Pleuritis

Pleuritis of borstvliesontsteking is een ontsteking van de pleura, de longvliezen, welke tussen longen en borstholte liggen. Pleuritis wordt gekenmerkt door kortademigheid en pijn bij het ademen en hoesten. Vaak ervaar je een scherpe pijn bij ademhalen en doorzuchten is vrijwel onmogelijk. Er kan daarnaast uitstralingspijn optreden in de schouder, nek en soms zelfs in de bovenbuik. Borstvliesontsteking is altijd een complicatie of uiting van een onderliggende ziekte, zoals longontsteking, tuberculose (tbc) of kanker.

Longontsteking

Longontsteking of pneumonie duidt op een ontsteking van de kleine vertakkingen van de longen en de longblaasjes diep in de longen. Een longontsteking geeft vaak klachten als pijn bij het ademhalen, benauwdheid, ophoesten van geel of groen slijm met soms met wat bloed, vermoeidheid, een hogere of juist een lagere lichaamstemperatuur, spierpijn en pijn bij de longen, rillingen, verminderde eetlust en in ernstige gevallen verwardheid.

Benauwdheid / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.comBenauwdheid / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.com

Bronchitis

Acute bronchitis is een acute ontsteking van de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp in de longen. Bronchitis kenmerkt zich door droge hoest, gevolgd door slijmhoest, fluimen, lichte koorts, en een algeheel gevoel van malaise. Andere symptomen zijn een drukkend gevoel op de borst, piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten doet vaak pijn. Acute bronchitis geneest meestal vanzelf binnen ongeveer twee weken. Toch kun je vele weken nadien last hebben van een zeurende hoest.

Longabces

Een longabces is een met etter of pus gevulde holte in de long, welke wordt omgeven door ontstoken weefsel. Een longabces wordt veroorzaakt door een infectie, vaak door bacteriën die van nature in de mond of de keel voorkomen en bij inademing terechtkomen in de longen. De eerste symptomen vertonen veel gelijkenis met longontsteking en bestaan uit vermoeidheid, verminderde eetlust, zweten, koorts en ophoesten van slijm. Dit slijm kan stinken doordat bepaalde mond- en keelbacteriën vaak een onaangename geur produceren. Ook kan het slijm spoortjes bloed bevatten. Je kunt verder last hebben van pijn op de borst bij het ademen. Sommige mensen lopen maanden met deze klachten rond voordat ze medische hulp inschakelen. Zij hebben een chronisch abces ontwikkeld en hebben vaak last van bijkomende klachten als flink gewichtsverlies, dagelijks koorts en nachtzweten.

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de longen, welke ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Astma geeft lang niet elke dag klachten, maar als een astmapatiënt in de buurt is van bepaalde stoffen, kan dit zijn weerslag hebben op zijn extra gevoelige luchtwegen. Astma kan klachten geven als hoesten, piepende of brommende ademhaling, kortademigheid in aanvallen of gedurende perioden, kortademigheid bij inspanning en een beklemmend gevoel op de borst.

COPD

COPD is een chronische longziekte met symptomen als:
 • benauwdheid
 • hoesten
 • slijm ophoesten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • weinig spierkracht
 • gewichtsverandering

Longembolie

Bij een longembolie is er een bloedvat naar de longen verstopt door een bloedstolsel, waardoor er minder zuurstof in het bloed komt en je het benauwd krijgt. Hierdoor ga je sneller ademen en ervaar je pijn bij het ademen. Neem in dat geval direct contact op met je huisarts.

Pijn op de borst door pneumothorax

Een pneumothorax, ook wel klaplong genoemd, kan plotseling ontstaan, zonder aanleiding. Je kunt ook een klaplong krijgen door een verwonding. Bij een klaplong is je long (gedeeltelijk) ingeklapt. Je ervaart een stekende pijn op de borst op het moment dat de klaplong intreedt en daarna zucht je moeilijk en heb je het benauwd.

Longkanker / Bron: Muratart/Shutterstock.comLongkanker / Bron: Muratart/Shutterstock.com

Longkanker

Longkanker is na prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Symptomen van longkanker zijn vooral in het begin soms lastig op te merken. De long heeft geen pijnreceptorenen, pas als de tumor de longvliezen en borstkaswand, die wel pijnreceptoren hebben, aantast, kan er pijn ontstaan. Het zijn vaak klachten als bloed ophoesten, pijnklachten (zeurende pijn in de borststreek, rug, of in het gebied van de schouders), kortademigheid, hardnekkige prikkelhoest, aanhoudende heesheid, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies die mensen doen besluiten naar de huisarts te gaan. Deze symptomen kúnnen wijzen op longkanker.

Veteranenziekte (legionella)

De veteranenziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Als water stilstaat en opwarmt tussen 25 en 45 graden, bijvoorbeeld in de boiler, vijver of fontein, dan kan de legionellabacterie zich vermenigvuldigen. Als je bij een sproei-installatie of onder een douche staat waar deze bacteriën aanwezig zijn, dan kun je kleine druppeltjes met de legionellabacterie inademen en ziek worden, wat zich uit in koorts, hoest en spierpijn. Benauwdheid en pijn op de borst komen ook voor.

Pleurale effusie

Pleura-effusie duidt op een abnormale hoeveelheid vocht in de pleuraholte. Dit kan komen door een onderliggende aandoening (congestief hartfalen, cirrose, atelectase), of door longziekten met ontsteking van het borstvlies (als gevolg van kanker, longembolie, infectie en asbestgerelateerde ziekten en letsels).

Costochondritis

Costochondritis duidt op een pijnlijke ontsteking van het kraakbeen tussen de ribben en het sleutelbeen en/of de rugwervel, veelal de tweede, derde of vierde rib. Op de pijnlijke plek drukken, hoesten, niezen en diep zuchten is pijnlijk.

Longpijn door hart- en vaatziekten

Soms kan pijn van een hartaanval of andere hartaandoeningen gevoeld worden als longpijn. Pijn of ongemak in de borststreek is de meest voorkomende klacht van een hartaanval.

Angina pectoris of hartaanval

Pijn op de borst of het longgebied kan wijzen op een hartaandoening, vooral angina pectoris (pijn op de borst die wordt veroorzaakt door coronaire hartziekte) en een hartaanval, waarbij de bloedtoevoer naar een deel van het hart wordt geblokkeerd.

Aortadissectie (gescheurde aorta)

Een aortadissectie of gescheurde aorta is een aandoening waarbij de binnenwand van de aorta zodanig beschadigd is dat zich bloed tussen de binnen- en buitenwand ophoopt en dit veroorzaakt plotselinge en zeer scherpe pijn op de borst en rug, die vaak voelt alsof er iets in je scheurt. Het is een medisch noodgeval en vereist onmiddellijk chirurgisch herstel van de gescheurde aorta.

Pericarditis (ontsteking van het hartzakje)

Pericarditis verwijst naar ontsteking van het zakje dat het hart omringt. Het kan scherpe of stekende pijn op de borst veroorzaken die verergert bij inademing of hoesten. De pijn wordt verlicht door rechtop te zitten en naar voren te leunen.

Pijn op de longen door slokdarmproblemen

De slokdarm is de holle buis die voedsel en vloeistoffen van je mond naar je maag transporteert. Soms kunnen slokdarmaandoeningen pijn veroorzaken die als longpijn kan worden ervaren

Slokdarmontsteking

De pijn van een slokdarmontsteking wordt meestal achter het borstbeen gevoeld en gaat gepaard met moeilijkheden en/of pijn bij het slikken. Het regelmatig terugvloeien van zure maaginhoud in de slokdarm, is een der belangrijkste oorzaken.

Zure reflux

Refluxklachten ontstaan doordat maagzuur terugstroomt in de slokdarm. Hierbij heb je last van opboeren, brandend maagzuur of pijn achter het borstbeen. Deze klachten treden vooral op na het eten, bij bukken of liggen, en bij druk in de buik door bijvoorbeeld persen (tijdens het poepen) of hoesten,

Slokdarmspasme

Slokdarmspasme is een stoornis in de voortstuwende beweging van de slokdarm, welke wordt veroorzaakt door een afwijkende zenuwgeleiding. Wanneer je last hebt van spierspasmen langs de gehele slokdarm, dan voelt dat vaak aan als pijn op de borst onder het borstbeen. Het is soms moeilijk te onderscheiden van angina pectoris.

Reumatische aandoeningen

Reumatische aandoeningen zoals lupus en reumatoïde artritis (RA) kun je ook klachten krijgen in de longstreek.

Systemische lupus erythematosus (SLE)

Tijdens een actieve fase van lupus kunnen algemene verschijnselen voorkomen, vergelijkbaar met die van een griep, evenals huiduitslag en gewrichtsklachten. Tot de meer specifieke en minder vaak voorkomende symptomen behoren een ontsteking van nieren, hart- of longvlies, of neurologische symptomen. Bij reumatoïde artritis kunnen complicaties optreden.

Reumatoïde artritis (RA)

Bij reumatoïde artritis kunnen complicaties optreden, zoals longvliesontsteking. Een ontsteking van het longvlies bij RA is eigenlijk een soort vasculitis, waarbij de bloedvaatjes die naar het longvlies lopen ontstoken zijn. Vocht achter de long kan daarvan het gevolg zijn. Longvliesontsteking komt meestal aan één long tegelijk voor en veel minder vaak aan beide longen. Een longvliesontsteking hoedt geen klachten te veroorzaken. Soms heb je last van pijn bij het ademhalen, kortademigheid of koorts. Wanneer zich veel vocht ophoopt achter de long, wordt de long dichtgedrukt waardoor je kortademig wordt.

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een reumatische aandoening die veel pijn geeft in het bindweefsel en de spieren. Sommige mensen met fibromyalgie merken specifiek gevoeligheid in de borstwand (gevoelige punten), wat kan worden aangezien voor longpijn.

Auto-immuunziekten

Een paar auto-immuunziekten kunnen pijn veroorzaken in het longgebied. Sommige mensen met reumatoïde artritis (zie boven) ontwikkelen bijvoorbeeld een ontsteking van het sternoclaviculaire gewricht (SC-gewricht), die wordt gevormd door het uiteinde van de clavicula (sleutelbeen) en het sternum (borstbeen). Ook kan de ziekte van Bechterew ontsteking van verschillende gewrichten pijn veroorzaken in de midden- en bovenrug en de ribbenkast, en dit kan ten onrechte worden beschouwd als gerelateerd aan een longprobleem.

Buikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.comBuikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.com

Hyperventilatie

Hyperventileren betekent te snel en/of te diep ademen. Hyperventilatie kan pijn veroorzaken zoals spierpijn, pijn in de borst en buikpijn.

Symptomen pijn op de longen

Als pijn op de longen gepaard gaat met een of meer van de volgende symptomen, dan is het verstandig een arts te raadplegen:

Arts onderzoekt patiënt met stethoscoop / Bron: Monkey Business Images/ShutterstockArts onderzoekt patiënt met stethoscoop / Bron: Monkey Business Images/Shutterstock

Onderzoek en diagnose

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

Een arts zal de oorzaak van pijn in de linkerlong of rechterlong diagnosticeren door je medische geschiedenis in ogenschouw te nemen, vragen te stellen over de klachten die je ervaart en een lichamelijk onderzoek uit te voeren. De arts zal vragen stellen over wat de pijn erger maakt, wat de pijn minder maakt en wanneer de pijn begon. Ook luistert de arts met een stethoscoop naar de longen.

Beeldvormingsonderzoek

De arts kan beeldvormingsonderzoek aanbevelen, zoals een röntgenfoto van de borst om mogelijke afwijkingen met betrekking tot de longen te identificeren. Als deze röntgenfoto geen problemen toont, maar de arts vermoedt evenwel een onderliggend probleem, dan kunnen andere onderzoeken nodig zijn.

Verdere tests kunnen bestaan uit een magnetische resonantiebeeldvorming (MRI-scan) of computertomografie (CT-scan). Deze beeldvormingsonderzoeken kunnen verschillende, hoogwaardige foto's van de longen opleveren als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose.

Bloedonderzoek / Bron: WathanyuSowong/Shutterstock.comBloedonderzoek / Bron: WathanyuSowong/Shutterstock.com

Bloedonderzoek

Een volledige bloedbeeld om het aantal witte bloedcellen te identificeren, kan ook zinvol zijn. Een hoog aantal witte bloedcellen kan erop duiden dat er een infectie in het lichaam aanwezig is. Een ander soort bloedonderzoek die een arts kan gebruiken, is het meten van de hoeveelheid hartenzymen in het bloed. De hartenzymen geven de schade aan de hartspier weer en hiermee kun je een hartinfarct met zekerheid vaststellen.

Behandeling van pijnlijke longen

Het nemen van voldoende rust en het slikken van vrij verkrijgbare ontstekingsremmende medicijnen kan helpen als de oorzaak verband houdt met spieren rond de long. Deze medicijnen zijn paracetamol of ibuprofen.

Behandelingen voor andere mogelijke oorzaken van pijn op de longen kunnen variëren, afhankelijk van de oorzaak. Als je bijvoorbeeld een klaplong hebt, kan een arts een buisje tussen de ribben en in de ruimte rond de long steken om deze opnieuw op te blazen. Een arts kan een antibioticum voorschrijven om door bacteriën veroorzaakte luchtweginfecties te behandelen.

Lees verder

© 2016 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pijn aan het hartPijn aan het hartPijn aan het hart komt bij veel mensen voor. Meestal wordt deze pijn gevoeld bij inspanning, inademen, uitademen, stress…
Borstvliesontsteking: Oorzaken, symptomen en behandelingBij borstvliesontsteking ofwel pleuritis raakt het borstvlies net buiten de longen ontstoken. Dit kan gebeuren door een…
Bij koud weer sportenBij koud weer sportenKoud weer is vooral dán slecht voor onze gezondheid als het ons van sporten weerhoudt. De 'lungplus' is een handig appar…
Vocht achter de longen (longoedeem) door hartproblemenVocht achter de longen (longoedeem) door hartproblemenSlecht kunnen ademen, pijn op de borst, benauwdheid, paniek, angstzweet en een wegtrekkende huidskleur kunnen tekenen zi…

Acromicrische dysplasie: Afwijkingen aan skelet en gezichtAcromicrische dysplasie: Afwijkingen aan skelet en gezichtBij acromicrische dysplasie, een zeldzame erfelijke skeletaandoening, heeft de patiënt een zeer kort gestalte, korte led…
Alfablokkers: Medicatie bij hypertensie & prostaatvergrotingAlfablokkers: Medicatie bij hypertensie & prostaatvergrotingAlfablokkers zijn enkel op doktersvoorschrift verkrijgbare geneesmiddelen die de arts voornamelijk inzet voor de behande…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Phugunfire/Shutterstock
 • A. Vogel. Fibromyalgie symptomen en klachten. https://www.avogel.nl/Indicaties/Fibromyalgie/Fibromyalgie-symptomen-behandeling.php (ingezien op 15-3-2020)
 • Hartstichting. Bloedonderzoek bij hartinfarct. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartinfarct/diagnose-hartinfarct/bloedonderzoek-bij-hartinfarct (ingezien op 14-3-2020)
 • Healthline. What's Causing My Left Lung Pain? https://www.healthline.com/health/left-lung-pain#which-lungrelated-conditions-cause-lung-pain (ingezien op 24-9-2018)
 • http://www.antoniuskankercentrum.nl/longkanker/symptomen
 • https://www.verywell.com/lung-pain-symptoms-causes-and-diagnosis-2249389
 • https://www.longfonds.nl/longontsteking/wat-is-longontsteking
 • https://www.longfonds.nl/acute-bronchitis/symptomen-acute-bronchitis
 • https://www.longfonds.nl/klaplong/symptomen-klaplong
 • https://www.thuisarts.nl/longembolie/heb-ik-longembolie
 • http://www.merckmanual.nl/mmhhttps://www.longfonds.nl/astma/omgaan-met-astma/astma-aanvalenl/print/sec04/ch043/ch043a.html
 • https://www.uzleuven.be/pleurale-effusie
 • Medical News Today. What does it mean when your left lung hurts? https://www.medicalnewstoday.com/articles/321183#potential-causes (ingezien op 15-3-2020)
 • Thuisarts. Ik heb veteranenziekte (legionella). https://www.thuisarts.nl/longontsteking/ik-heb-veteranenziekte-legionella (ingezien op 18-1-2020)
 • Wikipedia. Aortadissectie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Aortadissectie (ingezien op 15-3-2020)
 • Afbeelding bron 1: Minerva Studio/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Muratart/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Andrey Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: Monkey Business Images/Shutterstock
 • Afbeelding bron 6: WathanyuSowong/Shutterstock.com
Reacties

Lodewijk Paardenkooper, 08-12-2019
Opvallend, dat u in de omschrijving geen aandacht besteedt aan Legionella. Reactie infoteur, 18-01-2020
Bedankt voor uw suggestie. Ik heb het toegevoegd.

Anja Visser, 28-04-2019
Goedemorgen,

Ik heb sinds 2 weken pijn in linkerlong ook bij diep ademhalen of niezen pijn. Voor de rest geen klachten ik heb wel vanaf 2 april in een koud vochtig huis gelogeerd. Ook zit mijn nek wat vast ik oefen dat wel elke dag omdat soepeler te krijgen.
Ik ben momenteel in het buitenland en heb sinds 2 maanden een nieuwe knie. Kan het daar mee te maken hebben?

Gr Anja Reactie infoteur, 29-04-2019
Het is verstandig om bij aanhoudende (long)klachten de huisarts te raadplegen.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 23-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 21
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.